Centrumplan på vänt – igen

LAHOLM Två års utredningsarbete innebär inte att kommunstyrelsen är beredd att ta ställning till hur Laholms stadskärna ska se ut i framtiden

I snart två år har en grupp kommunala tjänstemän, konsulter och olika näringsidkare jobbat med ett förslag om hur Laholms stadskärna bör se ut vision för Laholm 2025 och fungera i framtiden. Målet är att göra en vision för centrum 2025. I veckan kom ärendet upp på ett kommunstyrelse där flera av de högsta politikerna saknades av olika anledningar. Men det var inte främsta orsaken till att det inte blev något beslut, eller svar på de avgörande frågor som listas i dokumentet.
– Det är ett stort dokument med många intressanta förslag och frågor. alla hade inte hunnit läsa in sig, är när det drogs för några av partigrupperna ville de ha mer tid, förklarar kommunalrådet Erling Cronqvist (C).
När han föreslog att centrumvisionen skulle bordläggas för att tas upp igen i april var det ingen som protesterade. I utredningen finns ett antal krav och frågor som enligt författarna måste avgöras för att visionen ska ha en chans att bli verklighet. En nyckelfaktor är att alla måste dra åt samma håll, och det måste finnas något som håller ihop alla aktörer. Ett annat konkret krav är att koncentrera all detaljhandel till stadskärnan. Det kan komma i konflikt med bland annat planerna på ett nytt köpcentrum vid stationen.
Kommunledningen måste också bestämma sig för att få bort lastbilarna med farligt gods på Lagavägen och göra om trafikleden längs Lagan till en stråk som välkomnar människor. En annan fråga som lär vålla mycket diskussion är privatbilarna i centrum. Enligt utredningarna bör det bli färre parkeringsplatser och färre bilar som rör sig runt Stortorget.
Här finns förslag om att stänga både Bagareliden och en del av Järnvägsgatan för bilar. Slutsatsen är att ”bilens utrymme måste minskas”.
Med beskedet att alla partier bör gå hem och fundera några månader först blev det ingen diskussion kring de här frågorna i kommunstyrelsen.

×