Petra Carlsson, Bjarne Strömberg och barnen Ida och Jakob, Dan-Inge Johansson och sönerna Kristoffer och Andreas samt Torbjörn och Ella Rylander med dottern Delia vill gärna att barnen ska ha en lampa när de väntar på skolbussen.

Barnen får vänta i mörker

göstorp Gatlampan i utkanten av Göstorp där barnen stiger på skolbussen varje dag har lyst upp platsen i massvis med år. Men utan förvarning släcktes den i höstas och barnen får nu vänta i mörkret.
– Det är en struntsumma i kommunens budget, menar Dan-Inge Johansson, förälder i byn.

”Hela Sverige ska leva” brukar politiker till både höger och vänster lova i valsammanhang. Men för Göstorpsborna ser det inte ut att bli mycket av det vallöftet.
– Vi betalar kommunalskatt som alla andra i Laholm, säger Dan-Inge Johansson, pappa till två barn som åker skolbuss.
– När det finns en lampa, varför ska då barnen behöva kliva på i mörkret, undrar Bjarne Strömberg, även han pappa till två barn.

De är upprörda över att kommunen valt att släcka lampan vid den grusuppfart där barnen väntar på skolbussen varje dag. I höstas släcktes lampan utan att byborna fick någon information om att det skulle ske eller varför.
För de är belysningen i Göstorp viktig för tryggheten. Varje morgon kliver 5-6 barn på skolbussen där.
– Det är en billig peng om man tänker på trafiksäkerheten, menar föräldrarna.
Vägen genom Göstorp är Trafikverkets väg, men belysningen sköts av kommunen. Gatlampan vid barnens ”busshållplats” är förmodligen en gammal rest av de lampor som sattes upp på 1950-talet. Innan kommunsammanslagningen på 1970-talet, var det vanligt att småkommunerna skötte sin egen belysning.

I hela kommunen finns det ett flertal lampor av det slaget, som fortfarande sköts av kommunen.
För några år sedan började kommunen med ett större arbete kring gatubelysning i hela kommunen. Successivt har de gått igenom alla lampor som kommunen haft ansvar för. I vissa fall har ansvaret flyttats över till Trafikverket, i andra fall till en privat väghållare eller en fastighetsägare. Men i några fall har kommunen även fattat beslut om att släcka lampor.

I kommunens arbete ingår också att sätta upp mätstationer för all gatubelysning, enligt ett lagkrav från 2009. Ellagen innebär att kommunen måste mäta energiförbrukningen i alla lampor. Ett krav som kom för tio år sedan, men som tagit kommunen flera år att leva upp till.
Eftersom att gatulampan i Göstorp står ensam, går det inte att koppla den till en mätstation inne i byn.
– Det blir ett för långt avstånd att dra sladden till den lampan, säger Annica Pålsson.
Att sätta upp en mätstation i utkanten av Göstorp innebär en engångskostnad på 20 000 kronor, abonnemanget kostar 2 200 kronor om året. En summa som kommunen får stå för.
– I dag har vi en kostnad på cirka 550 kronor om året för varje lampa i kommunen, säger Annica Pålsson.
Det är den ökade kostnaden som gjort att kommunen valt att släcka ner lampan. Den blir för dyr i förhållande till vad den ger:
– Det blir en orimligt hög kostnad för kommunen när det bara handlar om en lampa.
När det gäller lamporna inne i byn är de med på kommunens lista över gatubelysning som ska uppdateras och eftersom att det är flera lampor som går att koppla till samma mätstation, blir prislappen per lampa inte lika hög.
Även inne i Laholm, längst med Månstorpsvägen, har kommunen valt att släcka ner lampor och fler kan det bli. Det är framför allt ensamma gatulampor på landsbygden som riskerar att stryka med.
Vissa kommuner har en belysningspolicy som innebär att det ska finnas belysning vid exempelvis busshållplatser.
– Det har Laholms kommun också, men då måste det handla om stora hållplatser. Jag kan tycka att barnen i Göstorp ändå står bättre än många andra barn. De har en liten grusplan att stå på och står inte direkt vid vägen, men det är en jättesvårt avvägning, säger Annica Pålsson.

×