Fritidschefen: ”Årets säsong är helt körd”

Laholm/Veinge Konstgräsplansbygget i Veinge har fastnat i domstolsväsendet.
Fritidschefen Christer Johansson beklagar att den så efterlängtade planen inte lär bli klar under vintersäsongen.
– Det här får jättestora konsekvenser för fotbollsklubbarna, säger han till LT.

Den 18 september i år undertecknade Cecilia Roos, ordförande i Kultur- och utvecklingsnämnden, och verksamhetschefen Ulf Mattsson tilldelningsbeslutet.
Det innebar att det västgötabaserade företaget Futuregrass Scandinavia fick i uppdrag att bygga kommunens andra konstgräsplan i Veinge.
Omgående stötte beslutet på patrull när Malmö-företaget Akeab överklagade kommunens upphandlingsbeslut.
28 september stämplades Akeabs begäran om överprövning in hos Förvaltningsrätten i Göteborg.
Där ligger ärendet fortfarande.

Handläggaren på Förvaltningsrätten, Kristin Palm, berättar att det lär dröja innan rätten kommer med ett domslut.
– Vi har en uppskattad handläggningstid på 4-6 månader för den här typen av ärenden, säger hon till LT.
Det innebär att domstolens besked tidigast kommer i mitten, slutet av januari. I värsta fall i slutet på mars.
Skulle det visa sig att rätten går på Akeabs linje kan det ur ett fotbollsperspektiv bli än större förseningar. Måste hela upphandlingsförfarandet göras om tvingas kommunen tillbaka på ruta ett.
Skulle dock rätten avslå Akeabs överklagan handlar det istället om hur snabbt Futuregrass kan inleda arbetet i Veinge.
Bedömningen är att själva entreprenaden förväntas ta 6-8 veckor vilket betyder, i den mest positiva av världar, att konstgräsplanen står klar tidigast i mitten på mars.
Alltså, precis lagom till att kommunens fotbollsklubbar kan beträda sina naturgräsplaner.
– Jag är alltid optimist men i det här fallet är jag inte det. Den här säsongen är helt körd, säger Christer Johansson, fritidschef i Laholms kommun.

Ytterligare en brasklapp som inte nämnts är väderleken. En kall vinter med tjäle i marken skulle definitivt lägga en våt filt över hela projektet ända till våren, oavsett vad Förvaltningsrätten beslutar.
Ytterligare en vinter med en enda konstgräsplan i kommunen betyder att det finns många förlorare.
Christer Johansson berättar att Marita Svanberg ”slitit sitt hår” för att få till ett så bra konstgrässchema som möjligt.
Det har varit omöjligt att tillfredsställa klubbarnas önskemål.
– Att vissa är besvikna har jag full förståelse för, men vi kan inte trolla. Vi har försökt vara strikt demokratiska och har haft en dialog med alla klubbar för att alla ska bli så lite missnöjda som möjligt, säger Christer Johansson.

×