Polis utreder grundlagsbrott

Laholm Justitieombudsmannen försöker reda ut om kommunen begick grundlagsbrott genom att försöka spåra källan till LT:s nyhet om kommunens slarv med känsliga personuppgifter. Nu begär polisen svar från kommunchefen om samma sak.

Som högste kommunale tjänsteman står kommunchef Peter Andreasson i centrum. Det är han som utåt fick förklara hur kommunen kunde låta känsliga uppgifter i personalärenden ligga öppna för en stor grupp kommunanställda. Det var också kommunchefen som raskt drog igång en utredning för att städa en kommunal dataserver och reda ut varför handlingar låg fel.

I anslutning till tidningens rapportering gjordes minst två anmälningar till JO, justitieombudsmannen. JO har ansvar för att kontrollera offentliga myndigheter. Ett särskilt finns gällande offentlighet och sekretess, samt tryckfrihetsfrågor. Där väger allmänhetens intresse av insyn och kontroll tungt. Samtidigt ska individers känsliga uppgifter skyddas mot utomstående.
I åtminstone en av anmälningarna fanns tydliga vittnesmål om att kommunen inte bara hade slarvat när det gäller uppgifterna i känsliga personalärenden. När slarvet uppdagades av Laholms Tidning ska några av cheferna varit väldigt intresserade av att försöka få fram vem som ”läckt” till tidningen.
Att försöka spåra den som lämnat ut uppgifter till en journalist med avsikt att publicera är i de flesta fall brottsligt. En kommunal chef eller politiker får inte ens ställa frågan till en utpekad anställd.

JO har, som tidningen tidigare berättat fastnat för den delen och begärt in förklaringar från Laholms kommun. Här förnekar kommunchef Peter Andreasson att det skulle ha ställts några sådana frågor eller gjorts försök att jaga ”läckor”.
I en intervju med Laholms Tidning publicerad 10 oktober säger Peter Andreasson:
”Att efterforska källor är något som aldrig skulle falla mig in. Jag har den största respekt för yttrandefriheten”.
Kommunen har sedan dess skickat in ett urval dokument till JO.
Men det räcker inte att svara JO. Nu vill även polisens grupp för särskilda utredningar i Göteborg ha svar från Stadshuset i Laholm. Efter beslut av chefsåklagare Anders Jacobsson på särskilda åklagarkammaren har det dragits igång en polisutredning under rubriceringen brott mot efterforskningsförbudet”.

Kommunchefen i Laholm fick på måndagen ett brev där kommunen med anledning av uppgifter i Laholms Tidning den 17 juni ombeds skicka in dokument eller andra uppgifter som förklarar hur kommunen skulle utreda det som inträffat.
Peter Andreasson vill inte ge några kommentarer så länger polisutredning pågår.
– Det är förundersökningssekretess som gäller, och då säger inte jag något.

×