Elin Gunnarsson, koskötare, visar runt på gården i Skottorp och berättar om djurhållningen. Foto: Lina Millberg
– Bra fråga. Vi brukar ha radion på annars, svarar Elin Gunnarsson, när någon undrar varför det inte spelas musik inne hos korna. Foto: Lina Millberg
Mohammed Bahri söker jobb och hoppas att han snart ska hitta något. Vilket är kravet för att hans fru och två barn ska få komma till Sverige. Foto: Lina Millberg

Grön integration i Laholm

skottorp
Att knyta kontakter mellan nyanlända och lantbruksföretag ska leda till att fler får jobb och att lantbrukare kan hitta arbetskraft. Det hoppas Högskolan i Halmstad som dragit igång ett projekt för grön integration.

Många nyanlända som kommer till Sverige har kunskaper om odling, djurhållning eller livsmedelsproduktion. Jobb som finns på landsbygden. Lantbrukare kan i sin tur ha både nytta av arbetskraft och en vilja att hjälpa till med integrationen av nyanlända.
– Motivet har inte varit att man vill ha billig arbetskraft, utan att man känner ett socialt ansvar. De vill vara delaktiga i samhällsutvecklingen, säger Håkan Eriksson, projektmedarbetare från Hushållningssällskapet i Halland.

Grön integration i Halland, är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Arbetsförmedlingen och Hushållningssällskapet som ska resultera i att nyanlända flyktingar får jobb inom gröna näringar. Men också att lantbrukare som behöver arbetskraft ska hitta personer som matchar deras behov.
I måndags träffades nyanlända, lantbrukare och projektledare på Skottorp slott dels för att visa upp livsmedelsproduktion i Sverige och dels för att matcha arbetssökande med jobb.
– Här finns många nyanlända som är både intresserade och hungriga efter att börja jobba, säger Henrik Barth, universitetslektor på Högskolan i Halmstad, som varit med och startat projektet.
Hushållningssällskapet kontaktade i början av projektet ett 80-tal lantbrukare för att höra om det fanns något intresse att delta.
– Ett 20-tal har nappat och det kommer antingen leda till praktikplatser eller instegsjobb, berättar Henrik Barth, som är nöjd med resultatet.
Av de lantbrukare som deltar har flertalet sagt att det inte är erfarenheten hos de sökande som är avgörande. Arbetsuppgifterna går att lära ut på pats.
– Men man behöver ha körkort. Även språket är av stor betydelse. Den som anställer vill vara säker på att det som efterfrågas också utförs, säger Håkan Eriksson.

Arbetsförmedlingen var också på plats för att informera.
– Det är inte annorlunda mot att anställa en svensk person utan fungerar på samma sätt. Det kan vara vissa språkförbistringar. Men många gånger kan det kännas som en större tröskel att anställa någon än vad det är. Många som flyttat hit kommer med mycket erfarenhet, säger Mattias Johansson, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Laholm.
Ett 50-tal personer kom till träffen i hopp om att hitta ett jobb.
– Det finns ett jättestort intresse bland våra jobbsökande att komma ut och jobba inom den här sektorn, säger Mattias Johansson.
Mohammed Bahri från Syrien var där i hopp om att få arbete.
– Jag har 15 års erfarenhet av att jobba som florist, men jag kan tänka mig att jobba med vad som helst, säger Mohammed, som hoppas att ett arbeta ska leda till att hans fru och två barn också ska kunna flytta till Sverige.

×