Lantmäteriet ser inga hinder för att det bildas ett fiskevårdsområde i Krokån, från Knäred och uppåt. Arkivbild

Motståndet mot fiskevårdsområdet för litet

Knäred Lantmäteriet ser inte motståndet mot att bilda ett fiskevårdsområde i Krokån som tillräckligt stort.
Nu avgör Länsstyrelsen frågan.

Sedean 2010 har frågan om att bilda ett fiskevårdsområde i Krokån med biflöden, från landsvägsbron och upp till länsgränsen.
Markägare har protesterat, möten har hållits och diskussionen har varit omfattande.
Nyligen har en viktig instans sagt sitt:
– Enligt Lantmäteriet ska det bildas ett fiskevårdsområde där, säger förrättningslantmätare Linus Lundin.
En av de frågor han ska ta hänsyn till är opinionen.
– Lantmäteriet bedömer att de som aktivt motsätter sig ett bildande inte är i majoritet, säger han.
Nu är det Länsstyrelsen som har sista ordet. Det är också den instansens beslut som går att överklaga, för den eller de som inte är nöjda med det beslut som tas.