Socialnämndens tidigare moderate ordförande Mikael Kahlin (numera i Medborgerlig Samling). Foto: Rickard Gustafsson

Kahlin: ”Har gjort allt vad jag kunnat”

Laholm Mikael Kahlin var ordförande för socialnämnden under sju års tid och ansvarig för att säkerställa brandskyddet på kommunens äldreboenden.
I dagens LT berättar han att han kämpat med frågan om förstudie för äldreboendena i åratal – utan gehör.
Händelserna är av så allvarlig karaktär, enligt Kahlin, att kommunrevisionen omedelbart borde granska varför beslutet inte verkställts.

2011 tog Mikael Kahlin över som socialnämndens ordförande. Nästan omgående fick han och nämnden en konsultrapport om bristerna i brandskyddet på äldreboendena.
– Jag upplevde att kommunledningen under både Per Asklund och Thomas Jönsson tyckte det här var klokt och att det skulle göras skyndsamt, berättar Kahlin.
Kahlin berättar att det fanns en tidsplan för ärendet som gjordes upp med räddningstjänsten.
– Förstudien skulle vara klar 2014. Renoveringarna skulle påbörjas 2015 och allt skulle vara klart 2020.
Beslut om förstudie togs i kommunstyrelsen i maj 2013 och servicenämnden och Laholmshem fick ansvaret att verkställa.

Kahlin berättar att han stötte på patrull redan hösten samma år.
– Jag talade med servicenämndens ordförande och frågade hur det gick med förstudien och fick beskedet att de inte fått uppdraget. Jag vet att Björn Jingblad tog det med Erland Björkman och själv tog jag upp det med Thomas Jönsson och Nils Danred.
Enligt Kahlin fick socialnämnden då besked att de ville ha respit fram till årsskiftet 2014/15 på grund av fastighetsomvandling där kommunala fastigheter skulle flyttas över till Laholmshem.
– Det var olyckligt att sammanslagningen kom där, men det var ju samtidigt samma människor man skulle arbeta med.
Kahlin berättar att frågan hela tiden varit aktuell i nämnden och under ledningsgruppmötena. När ingenting hände i början av den nya mandatperioden därefter togs frågan upp med nya kommunrådet Elisabet Babic.

– Tidigt 2015 bokade jag ett möte med henne och jag hade tre sakfrågor med mig som jag ville lyfta, däribland förstudien för äldreboendena. Hon lovade att ta det med ledningsutskottet i kommunstyrelsen och med Nils Danred.
Kahlin berättar att svaren uteblev.
– Jag skrev ett mejl till alla berörda och beskrev socialnämndens oro över att beslutet om förstudie inte verkställts, säger Kahlin och berättar att mejlet verkar ha rört upp känslorna ordentligt.
– Efter november 2015 så är det kaos. Därefter kände både jag och Björn (Jingblad) att de började jaga och försökte tränga undan oss. Arbetsklimatet för mig som politiker förändrades drastiskt därefter. I socialnämnden fick jag, och även Björn, det jobbigt. Alla var oroliga över att inget hände och det enda vi kunde göra var att hänvisa uppåt i systemet.

Under våren/sommaren 2016 försvann socialchefen Björn Jingblad under uppmärksammade former. Men frågan skulle blåsas liv i på nytt hösten 2016.
– Det första prioriterade uppdrag jag gav Bodil Nordstrand (tillförordnad socialchef) var att hon skulle tala med nye kommunchefen Peter Andreasson om förstudien. Andreasson lovade att undersöka och återkomma men sen försvann frågan i vintermörkret när man skulle upplösa socialnämnden, berättar Kahlin som fick lämna ordförandeposten i mars i år.
Kahlin berättar att han så sent som i juni i år återigen lyfte ärendet – denna gång i kommunfullmäktige.
– Jag ställde frågan till Knut Slettengren (M) om vad som hänt med äldreplanen och med förstudien. Han sa att han inte visste och bad om att få återkomma och några månader senare ringer du och frågar om brandskyddet efter räddningstjänstens förelägganden.

Hur kunde det bli så här?
– Det hade aldrig behövt hända. Det är bedrövligt, riktigt bedrövligt. Det finns ingen logisk förklaring men det ger mig en skavande känsla att det överlag i kommunen finns en dålig uppföljning av politiska beslut, framförallt inom kommunstyrelsen. Det verkar så godtyckligt och återigen känns det som att man tappar fokus på kärnverksamheternas behov.

Men borde du inte gjort mer under alla de här åren?
– Jag kan inte göra förstudien själv och måste förlita mig på att tagna beslut verkställs. När de inte verkställs är det min skyldighet att påtala detta och jag har gjort vad jag kunnat.

Du kunde ha lyft frågan tidigare, direkt i kommunfullmäktige eller genom en interpellation?
– Jag är solidarisk med det parti jag är med i. Att ställa en interpellation till kommunstyrelsens ordförande hade varit en slags krigshandling. Vi är vuxna människor och jag tycker att vi skulle löst det här ändå, säger Mikael Kahlin.
Kahlin tycker att hela ärendet borde granskas.
– Jag tycker det finns all anledning för kommunrevisionen att titta på det här.

×