Demokrati- och organisationsberedningens presidium består av Ove Bengtsson (S), hans namne Ove Bengtsson (C) samt ordföranden Jonas Hellsten (M). Foto: Hans Bengtsson
Elisabet Babic (M).
Mikael Kahlin.

Nytt försök få bort Kahlin

Laholm Moderaterna gör ett nytt försök att få tillbaka socialnämndens ordförandeklubba.
Forne partikamraten Mikael Kahlin vägrar som bekant att lämna ifrån sig den.

I ett nygammalt förslag från demokrati- och organisationsberedningens (DOB) presidium föreslås att uppdragen för hela socialnämnden återkallas, så att man kan välja ny ordförande och nya ledamöter.
Syftet är tydligt.
– Rent ut sagt, så gör vi detta för att Mikael Kahlin vägrar lämna uppdraget. Han företräder inte längre Alliansen så han sätter folkviljan ur spel, sade demokrati- och organisationsberedningens ordförande Jonas Hellsten (M) på onsdagens hastigt sammankallade presskonferens.
Samtidigt kan man få bort Karl-Fredrik Klinker, som också lämnat M och är ersättare i nämnden.

Förslaget diskuterades redan i somras, då LT också skrev om det.
– Det var jag som tryckte på körknappen lite för snabbt då, medger Jonas Hellsten, ordförande DOB.
Då föll det på att Centern inte stödde det.
Det gör man däremot nu. Sedan Mikael Kahlin formellt lämnat Moderaterna och sålunda även den styrande Femklövern, ser Ove Bengtsson (C) i DOB:s presidium inte längre någon anledning att lägga fingrarna emellan.
– Det är för djävligt att sitta kvar på sina uppdrag på gamla politiska mandat, säger han och menar att det är en hederssak att lämna uppdragen när man lämnar partiet.
Han är dessutom rejält förtretad på sin tidigare partikamrat Martin Lönnstam, som anslutit sig till Mikael Kahlin och Karl-Fredrik Klinker i Medborgerlig samling. Denne sitter i barn- och ungdomsnämnden och har blivit ombedd att lämna det uppdraget, men hade åtminstone inte gjort det till tisdagens fullmäktige.

Även Socialdemokraterna står bakom förslaget.
– Det är viktigt för oss att det är tydligt vem som bestämmer här, och vi vill inte skapa kaos i politiken bara för att vi sitter i opposition, säger Ove Bengtsson (S), även han i DOB:s presidium.
Hellsten hyser därför gott hopp om att denna gång få politisk majoritet för förslaget.
Att man väljer detta sätt att plocka bort Kahlin beror på att kommunallagen inte ger några andra möjligheter.
Som ett led i detta har man förslagit en flytt av tobaks- och alkoholhandläggaren från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden. Samma sak med handläggningen av bostadsanpassningsbidragen. Och så förslås nämndens ledamöter (och ersättare) bli elva, istället för nio.

Mikael Kahlin kommernterade kort beslutet:
– Det är hål i huvudet!
Bostadsanpassningsbidraget ligger bra i socialnämnden, anser han.
Han tror inte att förslaget håller i en prövning mot kommunallagen. Och han känner stort stöd.
– Jag behöver inte överklaga själv; det finns så många där ute som är beredda att göra det, säger han.
– Och det är ingen som har bett mig lämna partiet eller ordförandeuppdraget, säger han.
Enda gången frågan var uppe var i juli, med partiombudsmannen Ulf Hanstål, menar han.
– Istället gör man sig av med en hel nämnd och kallar till sig pressen för att tala om det.

Elisabet Babic, kommunstyrelsens ordförande och moderat gruppordförande, säger dock att Kahlin ”självklart” och ”med all önskvärd tydlighet” vid flera tillfällen har blivit ombedd att lämna ordförandeuppdraget. Bland annat har partiets ombudsman och förbundsordförande tagit upp saken med honom. Hon har inte själv suttit i något enskilt samtal med honom men har tillsammans med partiföreningens ordförande Knut Slettengren försökt få till ett möte med Kahlin, men det ska enligt henne ha fallit på att han inte kunnat eller haft tid.
– Och vid ett gruppledarmöte i höstas sade samtliga Femklöverns gruppledare till Kahlin, som satt med, att det är en omöjlighet att han sitter kvar som ordförande.

Nästa steg i denna utdragna historia blir att demokrati- och organisationsberedningen samtliga ledamöter, en från varje parti, diskuterar förslaget den 6 februari.
Sedan ska det upp i kommunstyrelsen för beredning och går det enligt planen ligger det för beslut i fullmäktige i slutet av samma månad.
Går förslaget igenom upplöses den nuvarande socialnämnden 31 mars.

Fotnot: LT har utan framgång sökt Martin Lönnstam för besked om hans fortsatta nämndsuppdrag.

×