Mikael Kahlin och Karl-Fredrik Klinker vill konstaterar att de inte vill sitta i hisschaktet.Arkivbnild

Vildar får flytta till eget hörn

Laholm. I och med att Mikael Kahlin och Karl-Fredrik Klinker har lämnat Moderaterna för Medborgerlig samling (MED) kommer de att behandlas som politiska vildar i laholmspolitiken. Och på egen begäran slipper de sitta bland sina före detta partikamrater.

På tisdagens fullmäktige fick Kahlin och Klinker sitta på nya platser, där SPI tidigare satt. Praktiskt löstes det genom att hela raden flyttade två steg åt höger. Huruvida det ska ses symboliskt är oklart.
I en skrivelse till kommunen bad de båda herrarna om att få byta platser så att det framgår att de inte längre är med i Moderaterna, ”med tanke på vår nya politiska hemvist men även med hänsyn till den psykosociala och frostiga arbetsmiljön som råder inom Femklövern”, skriver de.

Deras önskan är anspråkslös: ”Vi har inga egna direkta önskemål förutom att hisschaktet, där M vill placera oss, är uteslutet”.
Men även om de har gått över till Medborgerlig samling, som inte är ett registrerat politiskt parti men har ambitionen att bli det, kan de inte förneka sin tidigare politiska hemvist, menar valhandläggaren Carl-Otto Björkling på Valmyndigheten.
– Väljarna valde in dem som Moderater. Även om de blev personkryssade, så var det som medlemmar i det partiet.
Eftersom Medborgerlig samling inte är invalt i fullmäktige så får det heller inget partistöd. Moderaterna fortsätter att få stödet för de båda platserna, säger Björkling.

Enligt Laholms kommunjurist Bo Erlandsson kommer Kahlin och Klinker att behandlas som politiska vildar, och det naturliga är då att de få partibeteckningen streck inom parentes (–).
Vad det sätts för politisk beteckning på dem i de politiska protokollen är, i brist på tydliga regler, en sak för fullmäktiges ordförande att avgöra.
Thomas Jönsson (M) är tydlig på den punkten.
– Vi följer praxis från regeringen och regionen, med streck inom parentes.

Som LT tidigare skrivit sitter Kahlin och Klinker kvar på samtliga politiska uppdrag, inklusive fullmäktigeplatserna, trots att de hotats av uteslutning ur M och av sina forna partikamrater uppmanats att lämna uppdragen. Kahlin sitter, till kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babic (M) stora förtret, kvar som ordförande i Socialnämnden.
– Det är ett stort bekymmer att vi har en nämndordförande som inte längre är med i partiet och som vägrar lämna uppdraget.
Karl-Fredrik Klinker anser inte att de är politiska vildar. Det finns formellt ingen sådan beteckning, påtalar han.

– Vi är Medborgerlig samling och det täcker hela den borgerliga skalan. Min grundinställning är fortfarande moderat. Att det sedan finns andra som ballat ur är en annan sak.

×