John Hope Bryant, Bo Nilsson och Fredrik Reinfeldt vid förra årets upplaga av Gränslösa möten.Arkivbild

Gränslösa möten siktar högt i år

Båstad Förra årets succé bäddar för en präktig fortsättning på Gränslösa Möten, menar grundaren Bosse Nilsson.
Hittills har han bokat de båda tidigare toppmoderaterna Fredrik Reinfeldt och Anders Borg till 2 augusti.
– Det blir första gången de står på samma scen sedan de satt i regeringen, säger Bosse Nilsson.

– Få kan ge en bättre bild av hälsotillståndet i Sverige och världen 195 dagar efter Trumps tillträde, säger han.
Exakt hur hela årets talarlista ser ut är ännu för tidigt att säga. Många förberedelser återstår. Bland annat ska Bosse Nilsson resa till USA i april och träffa folk han fått kontakt med tack vare förra årets huvudtalare John Hope Bryant, som varit rådgivare till president Barack Obama.

Bill Clinton är en av de spännande personer han ser fram emot att träffa.
Bosse Nilsson ska också besöka nydanande mötesplatser i San Francisco och ett forum i Atlanta för att knyta kontakter och lära sig mer.

Efter förra årets Gränslösa möte i Båstad sade Bosse Nilsson att han såg det som en ”realistisk dröm” att få hit Barack Obama. Det finns hittills inget som tyder på att expresidenten kommer i år, men Bosse Nilsson säger till LT att han ”fortfarande ser det som en realistisk dröm” att kunna presentera Obama som en framtida talare.
– USA-besöket blir spännande. Vi har en plan och allt kan hända!

John Hope Bryant var mycket entusiastisk efter förra årets arrangemang, säger Bosse Nilsson.
– Det han upplevde i Båstad var en modern form av mötesplats som kompletterar de befintliga, såsom Världsekonomiskt forum i Davos.
Även det började i liten skala och har nu vuxit sig stort och betydelsefullt.
– Gränslösa Möten ska inte bli ett nytt Davos, men vi inspireras så klart av vad de gör.
Han ska därför resa till den schweiziska alporten för att lära av arrangörerna hur Gränslösa Möten kan etableras som ett stort internationellt forum i Skandinavien.

Förre finansministern Anders Borg är numera en av de centrala personerna i Davos.
– Det innebär att vi knyter ett viktigt band till Världsekonomiskt forum, säger Bosse Nilsson.
Det är nu fem år sedan han började arbeta med Gränslösa Möten, och de senaste två har det skett i skarpt läge. Nya delägare har kommit in och han bedömer att det tar ytterligare tre år innan man skapat den internationella plattform han vill bygga.

Mötena syftar till en hållbar samhällsutveckling och bättre konkurrenskraft för företagare, kommuner och organisationer. Verksamheten baseras på världens megatrender och FN:s 17 globala mål (se faktaruta).

– Trump har snott världen upp och ner och ingen vet vad som kommer att hända. Men med Gränslösa Möten står vi bättre rustade för morgondagen. säger han.
Konceptet är unikt i så måtto att det förenar människor från delar av samhället som normalt inte pratar med varandra, menar Bosse Nilsson.
– Vi sammanför världens absoluta beslutsfattare med den operativa nivån i Laholm, Falkenberg, Ystad, Stockholm och Trondheim. Vi är fokuserade på att göra saker! Det finns inte många sådan mötesplatser i världen.

Även årets möte kommer att hållas i Båstad, men framöver har Bosse Nilsson förhoppningen att de även ska spridas över olika platser, samt via en ny digital plattform
– Vi jobbar på att etablera konceptet runt om i Skandinavien.