"Etableringen är oförsvarlig"

Av Jonas Karlsson 14 JANUARI 2012 06.30

– Det är oförsvarligt att etablera vindkraftverk på Linderödsåsen om Hörby kommun vill säkra en bärkraftig utveckling av mellanbygden socialt, biologiskt och ekonomiskt.

Det skriver fastighetsägare i Ormastorp i ett brev till kommunstyrelsen. De hävdar att det tematiska tillägget till vindkraften innehåller "uppenbara fel och brister" och bör omarbetas.
Ormastorp är ett av de områden som beskrivs som lämpligt för vindkraft i det tematiska tillägget.
De boende pekar på att det i kommunens vindkraftspolicy står att mellanbygden bör skyddas helt från större vindkraftverk.
– Mellanbygden har stora natur- och kulturvärden. Att placera 21 vindkraftverk som en kil genom detta unika och sammanhängande område är förödande för de värden som riksintressena är baserade på.
Fastighetsägarna betonar också att det finns en unik fladdermusfauna i området, varav flera arter är fridlysta. Det ligger också ett naturreservat i ett av områdena – Fjällmossen – som är vida känt för de årliga orrspelen.
– Enligt länsstyrelsen är det troligen Europas sydligaste opåverkade mosse. Här uppehåller sig orre, trana, morkulla och kungsörn. Glada och trana häckar i alla utredningsområdena.
Ormastorpsborna vill också värna rekreationsmöjligheterna i området.


RELATERADE ARTIKLAR
Tipsa Tipsa en vän
Kommentarer
Max 200 ord. Debattregler
blog comments powered by Disqus
FLER NYHETER PÅ
Alexander Zetterman instruerar en av Laholms RF:s unga hoppryttare.  

VM-ryttare lärde ut
tips och trix i Ahla

Alexander Zetterman var tränare för en dag.
Mil­jö- och bygg­nads­nämn­den vill upp­rät­ta en de­talj­plan för hela kvar­te­ret Hum­lan. Från Träd­gårds­ga­tan hela vä­gen bort till Östertullsgatan. En pro­cess som vän­tas att ta cir­ka 18 må­na­der. Fle­ra fas­tig­hets­ä­ga­re lär bli in­vol­ve­ra­de.  

Hum­lan näs­ta bo­stads­om­rå­de?

Gunnohus får tum­men upp av kommunen som fö­re­slår nya de­talj­pla­ner
För knappt ett år sedan lämnade LFK-fostrade Anton Tideman söderettan och IK Oddevold för superettan och Ljungskile SK. Med två matcher kvar talar allt för att LSK i sämsta fall får kvala om en plats i allsvenskan nästa år.  

Jakten på allsvenskan närmar sig upplösning

I höstas bytte LFK-fostrade Anton Tideman söderettan mot superettan.
Om sor­ter­ing kan skö­tas i hem­met istäl­let för på en åter­vin­nings­sta­tion som kräver transport med bil ökar mäng­den åter­vin­ning.  

Nu ska vi sor­te­ra i sop­tun­nan

Ser­vice­nämn­den an­tog nytt in­sam­lings­sy­stem
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Foto Jonas Ekströmer / TT

Regeringen satsar på förortskultur

252 miljoner kronor mer till satsningar inom kulturen.
Läsarbilder från Cellnews:
LaholmsTidning.se använder cookies, läs mer här.
BLÄDDRA I LAHOLMS TIDNING
NYTT: E-tidningen nu en betaltjänst - men gratis för prenumeranter.
Bloggar
Annons / Sponsrad blogg
VILL DU OCKSÅ SYNAS HÄR?
040-6605500 eller annons@laholmstidning.se
Vad är det på tv just nu?
TV-Guide Missa inte vår kompletta tv-guide!
Läs våra bilagor