– Jag är väldigt nöjd över att vi kläckte idén och att det dessutom blev möjligt, säger Babic. Foto: Lina Millberg
Roland Norrman och Elisabet Babic berättar om projektet som ska leda till att laholmarna får nya sopkärl och att kvinnor, som står långt utanför arbetsmarknaden, får jobb. Foto: Lina Millberg

Sopprojekt ska få fler kvinnor i jobb

Laholm Fler utlandsfödda kvinnor i arbete och dessutom sparar kommunen pengar. Det hoppas Laholms kommun att det nya arbetsmarknadsprojektet för kvinnor ska leda till.

Nästa år ska laholmarna börja sortera sina sopor efter ett nytt insamlingssystem. Något som kräver nya sopkärl. I stället för bara en tunna ska de nya kärlen ha fyra fack där soporna ska sorteras.
För att genomföra förändringen krävs det att tunnorna byts ut, men också att de nya kärlen monteras och delas ut.

Något som fick kommunråd Elisabet Babic (M) att börja fundera över om inte kommunen själv skulle kunna lösa delar av arbetet, och slippa köpa in tjänsten utifrån.
– Måste vi lägga ut allt? Eller skulle vi kunna göra något själva? Det var mina funderingar och att det hade varit ett bra arbetsmarknadsprojekt, säger Elisabet Babic, kommunråd.
Projektet, som nu blir verklighet, drar igång under nästa år och innebär att åtta kvinnor får jobb i ett år. Två personer ska leda arbetet och resterande personal ska arbeta med själva monteringen av kärlen. Totalt handlar det om 25 000 sopkärl som ska iordningställas.
– De kommer ha jobb under tiden som projektet pågår, men förhoppningsvis ökar deras chanser att få jobb efter det här, säger Roland Norrman, ansvarig för arbetsmarknadsinsatser i kommunen.

Kommunen har hyrt lokaler av Våxtorps List för att kunna sköta monteringen där. När det sen gäller att åka runt till alla hushåll i kommunen och byta ut gamla sopkärl mot nya, så ska det arbetet skötas av källsorteringsföretaget PWS. Hade kommunen valt att lägga ut hela arbetet på entreprenad hade prislappen troligtvis hamnat på omkring 6 miljoner kronor.
– Vi räknar med en budget på 3 miljoner. Hade PWS skött allt hade det blivit en högre kostnad, säger Norrman.
Det är först under hösten 2018 som fasta hushåll kommer att få sina soptunnor utbytta. Till våren 2019 är det sommarstugor och fritidshus som står på tur.

Projektet riktar sig till kvinnor. Syftet är att kvinnor, som annars står långt från arbetsmarknaden, ska få en chans till ett jobb.
– Vi vet att det tar längre tid för utlandsfödda kvinnor att komma in på arbetsmarknaden. Det har vi sett under lång tid. Så var det även bland invandrare som kom på 60-, och 70-talet och även under 90-talet. Därför ser vi att det är väldigt viktigt att lyft upp dem, säger Elisabet Babic.

×