De som missar jättebollen gör sig kanske skyldiga till nedskräpning eller miljöbrott. Golfbollarna i ån blir en delikat fråga för kommunens miljökontor och Lions Club befarar att 2017 blev sista sommaren med golfbollen på flotten.

Lions golfboll i Lagan miljöfara

LAHOLM En märklig golftvist håller på att segla upp. Lions flytande golfboll har hamnat i konflikt med miljövänner och Lagans återstående flodpärlmusslor.

I somras var den åter på plats, den stora golfbollen nedströms Laholms kraftverk.
Genom prickskytte från Gröningen ut mot jättegolfbollen har Lions sedan många år dragit in pengar till välgörenhet. Enligt arrangörerna, och säkert många laholmare, har bollen mitt i Lagan blivit lite av sommarsymbol för Laholm.
Golfspelarna har genom åren irriterat några sportfiskare, och därför har Lions varit noga med att flotten ska ligga ovanför fiskegränsen.
Men efter årets golfrunda på Lagan har det blivit nya problem. Någon eller några har hört av sig till länsstyrelsen med funderingar om det här verkligen kan vara bra. Merparten av de vanliga golfbollarna hamnar ju i Lagan istället för innanför målet.

Och de vita, hårda, små plastbollarna blir ju liggande på åns botten. Vem vet vilka miljöproblem det kan leda till.
Även om bollarna skulle vara garanterat giftfria borde det handla om nedskräpning.
Länsstyrelsens miljöhandläggare har instämt i att det här är frågor värda att fundera över. Det finns mer värdefullt i Lagan än lax. Här finns också rester av den hotade flodpärlmusslan, en organism som under en lång period gav inkomster åt Laholms pärlfiskare. Hundratusentals musslor drogs upp och öppnades.

Nu får ingen röra musslor. Det är ett skäl till att det skulle bli svårt att plocka upp golfbollarna även om någon skulle försöka. Att rota runt i Lagans dyiga botten skulle störa fridlysta musslor.
I jättegolfbollens tidiga ungdom gjordes några försök av dykare att ta hand om de missade golfbollar. Golfbollsfisket kunde drygas ut med bärgning av blänkande drag som fastnat i stenar, trädstammar och annat bråte.

Men dålig sikt har gjort att dykningarna har upphört. En snedslagen golfboll stannar i Lagan, och strömmen kan dessutom skicka iväg bollarna långt nedströms flotten med jättebollen.
Länsstyrelsens miljöavdelning ville inte ta ställning, utan har skickat över den delikata frågan till kommunens miljökontor. Härifrån har det skickats frågor till Lions club. Än så länge finns inget förslag om att förbjuda golfbollarna, men det verkar som det ”ligger i farans riktning”. Åtminstone är det så som styrelsen i Lions har uppfattat kontakterna med kommunen.
– Vi ska naturligtvis respektera lagar och regler. Nu blir det upp till kommunen att bedöma. Vi tror inte det går att göra på något annat sätt som hindrar att bollarna hamnar i vattnet. Är det inte tillåtet får vi helt enkelt sluta, även om det varit uppskattat och ger runt 15 000 om året, säger Hugo Bäckström i Lions Club.

Det är han som efter styrelsemötet fått i uppdrag att sköta kontakterna med miljökontoret.
Än så länge har inte Lions några planer på att leta alternativ lösningar, exempelvis någon annan form av bollar som skulle vara garanterat miljösäkra och kanske nedbrytbara i vattnet.
– Golfbollen får kanske stanna på land framöver. Vi har ju även innan haft den utlånad till golfklubbar som anordnat jippotävlingar med den och haft den som reklam, säger Carl-Fredrik Klinker i Lions som har jättebollen i ett av sina förråd.

Om golfbollar i åar betraktas som nedskräpning eller miljöfara kan det bli problem vid många golfbanor. Det är mer regel än undantag att golfbanor ligger vid dammar, sjöar eller vattendrag.
Vid Laholms golfklubb lär Smedjeån varje säsong ta en rejäl tribut av spelarnas bollförråd.

×