Fler svanar på finansmarknaden i framtiden. Bild: TT

Etisk nolltolerans

Ett antal fonder ska Svanen-märkas, för att göra det lättare för spararna att välja etiska sparformer. Just de många valmöjligheterna gör paradoxalt att många inte väljer aktivt alls, som i fallet med premiepensioner. Det är för mycket att ta hänsyn till och för mycket information att smälta, så tydlighet är alltid bra.
Ragnar Unge som är vd för miljömärkning Sverige berättar för Dagens Nyheter att det finns stort intresse för Svanen-märkning i branschen, vilket är lätt att förstå: det finns enorma marknadsföringsmöjligheter i etiska fonder, så konsumenten inte måste undra om hens sparpengar går till destruktiva verksamheter. Finansmarknadsminister Per Bolund påpekar att marknaden har varit trög med etiska hänsyn, men andra sidan brukar vara snabb med förändringar när den väl sätter igång. Man kan hoppas på att fler fondförvaltare gör sina val på etiska grunder.
Sen kan man fundera på att indexfonder under de senaste åren gått bättre än aktivt förvaltade fonder. För spararna vore det därför bra om indexfonder också kunde erbjuda etiska val, även om de då tekniskt sett måste kallas ”indexnära” istället. Kanske kunde man belöna indexnära fonder som sysslar med etisk screening med en liknande märkning i framtiden.
Men toleransen mot fusk bör i princip vara noll. Många företag och verksamheter sätter etisk stämpel på sina produkter och visar sedan ett oskyldigt förvånat ansikte när något företags underleverantör inte alls är etiskt eller klimatmässigt hållbar. Att man inte visste kan inte få vara ett försvar för att man inte uppfyller målsättningarna i det här fallet.
Ska man märka fonder så måste det vara konstant kvalitetssäkrat, annars blir det farligt nära lurendrejeri. Om det inte sker så riskerar man också stabiliteten i sparformen: om Svanen-märkningen inte fungerar som den ska, eller Svanen-märkta fonder får dåligt rykte riskerar man att påverka spararnas förtroende för märkningen och i förlängningen kursen.

×