Att blåsa såpbubblor var en populär aktivitet under barnkalaset för 30-åringen Möllan föräldrakooperativ, vilket Loa Einarsson och Alexandro Creto tyckte om. Foto: Oskar Svensson
Lizette Arnesson i full koncentration med såpbubblorna.
Det var full glädje bland barnen.
Strandteatern bjöd på musikteatern Binga under födelsedagskalaset.
Förskolebarnen sjöng barnvisor.
Milton Liljeroth blåser såpbubblor och firar jubilaren Möllans föräldrakooperativ tillsammans med klasskamrater och förskolebarn.

Ung 30-åring firade med bubblor och sång

YSBY Med bubbel, sång, glassfest och andra festligheter firade evigt unga Möllans föräldrakooperativ sina första 30 år. Det började med förskolan men driver numera även skolan i Ysby.
Initiativet togs av fyra småbarnsföräldrar och sedan har det fortsatt i samma anda med andra engagerade föräldrar.

Genom åren har många barn passerat revy på Möllans föräldrakooperativ, som driver Möllans förskola, fritids och även Ysby skola sedan två år tillbaka.
Man riktigt ser hur det lyser om barnen med att de trivs på Möllans förskola och skola.
Projektet inleddes 1987, när fyra familjer i Ysby med var sin ettåring och äldre syskon inte hade plats inom barnomsorgen, vilket man var i starkt behov av.
Vid den tidpunkten fanns det inga barnomsorgsplatser för alla i Ysby.
Efter vissa funderingar beslutade man att med gemensamma krafter själva starta Möllans föräldrakooperativ med förskola och fritids.
Vid öppnandet fick man hyra lokaler vid Gosterbygget mellan Ysby och Skogaby, som en av familjerna ägde.
Redan ett år efter starten var de nuvarande lokalerna nere i byn renoverade och klara för inflyttning.

En av initiativtagarna var Kerstin Bengtsson, som minns tillbaka.
– Det var mycket god hjälp och bra bemötande vi fick från Laholms kommun som gjorde att vi lyckades få till stånd startandet av föräldrakooperativet och starta upp förskolan, säger Kerstin Bengtsson.
Men enligt uppgift fanns det i början vissa tveksamheter från kommunpolitikernas sida med att föräldrarna skulle kunna ro detta i land en längre tid.
Föräldrakooperativet visade sig ha gjort ett lyckat drag eftersom de nu funnits i 30 år.
– För hela byn har detta betytt mycket, menar Kerstin Bengtsson.
Hon fortsätter:
– Man har ju tänkt att om inte det skulle blivit något föräldrakooperativ med alla dessa engagerade föräldrar genom alla år så skulle det nog inte finnas någon skola i Ysby idag, berättar Kerstin och framhåller Ysbybornas sätt att vara.
– Det är lite av en Ysbyanda. Ysbybor är uppfostrade till att hjälpa varandra, för hjälps man åt och möter myndigheter och annat tillsammans så kan man gemensamt åstadkomma något, vilket är väldigt roligt, säger Kerstin Bengtsson.

En hel del av de nuvarande barnens föräldrar tog sina första steg på samma plats som deras små gör idag.
Men nu var det dagens förskole- och skolbarn tillsammans med pedagoger som tog sig tid att hylla den unga trettioåringen med glass, sång, teater och såpbubblor under hela dagen.
– Vad är bubbel för något? undrar ett litet barn, precis innan en korg med såpbubblor dukades fram på skolgården, där det var fritt fram att blåsa bubblor i massor.
Strandteatern genom Kristina Sahlberg var på plats och bjöd den unga publiken på musikteater, där man följde Bingas jakt efter prinsen, en föreställning som den unga publikskaran var med på noterna i.

Nu lägger man trettio år bakom sig. År som har gett mycket för alla.
– Vi tycker det är en enorm glädje att finnas kvar. Det har gett oss mycket vänskap och gemenskap. Vänskapsband bland föräldrar som vi kommer ha livet ut, berättar Kerstin Bengtsson, som ser en framtid med föräldrakooperativet i Ysby lång tid framöver.

×