Mobiltäckningen i Mellbystrand är sämre än vad den borde vara, enligt de normala förklaringsmodellerna. Arkivbild

Oförklarligt dålig täckning vid kusten

Mellbystrand Dålig täckning och många samtal som bryts. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) mätning av mobiltäckningen i Mellbystrand. Men varför täckningen är så dålig är fortfarande ett mysterium.

– Med tanke på att Mellbystrand är ett platt område, så känns det lite märkligt egentligen, men så är det med radiovågor, säger Lars Eklund enhetschef för enheten för spektrumtillsyn på PTS.
Berg, skogar eller höga byggnader är annars sådant som kan störa mobiltäckningen. Men när det gäller Mellbystrand har man inte sett det som en förklaring.

Efter många klagomål om mobiloperatörernas dåliga täckning i Mellbystrand har Post- och telestyrelsen nyligen gjort en mätning i området. Den visar att täckningen är bristfällig, och att många samtal avbröts ofrivilligt.
PTS har försökt efterlikna ett normalt konsumentbeteende när testet utfördes. De har alltså inte använt någon speciell mätutrustning, utan vanliga mobiltelefoner.
Testpersonen har haft mobilen i handen och ringt samtal. Flera av samtalen bröts under tiden.
– Har man telefonen mer fritt går det oftast bättre, eftersom att handen skärmar av signalen, säger Lars Eklund.

Mätningarna gjordes på Kolonivägen och Kustvägen, i närheten av restaurang Stallet, i promenadhastighet på en sträcka mellan 300 och 500 meter. Testet visar att samtliga operatörer tappar samtal, och att antalet avbrutna samtal var högt. Men vad den dåliga täckningen beror på är inget som PTS kan svara på.
– Alla operatörer tappade samtal, ibland kan det bero på att det är många som ringer samtidigt, men jag tror knappast att det är så i det här fallet, säger Lars Eklund.
Mätningen gjordes i september.

En annan orsak till att samtal avbryts kan vara att mobiltelefonen gör en automatisk omkoppling från 3G-nätet till 2G-nätet. Det kan till exempel inträffa om man är ute och går och kommer fram till en plats där signalstyrkan från 2G-nätet är starkare. En annan orsak kan vara ”radioskugga”, men det drabbar oftast den som ringer inomhus.
– Egentligen kan vi inte göra så mycket, eftersom operatörerna väljer fritt var de sätter upp sina master. Vi kan inte kräva att de måste ha täckning över allt, säger Lars Eklund.

Det finns i dag inget täckningskrav som kräver att mobiloperatörerna ska se till att det finns täckning på speciella platser i Sverige. Avtalen är i stället vanligtvis formulerade så att det handlar om en viss procent av landets yta som ska täckas.

×