Veingekonstnären Karolina Olsson tycker att det är pirrigt att ha sin första egna utställning. Verken, varav de flesta föreställer lungor, visas på Galleri 70 i Halmstad till och med söndag 15 oktober.Foto: Tina L Bengtsson
De senaste åren har Karolina Olsson tagit ut svängarna och blivit med färgglad i sitt uttryck.Foto: Tina L Bengtsson
Karolina Olsson söker en ny lokal för sitt skapande.Foto: Tina L Bengtsson
”Full av liv” heter denna tavla.Foto: privat
Tidigare var fotografering, ofta självporträtt, Karolina Olssons främsta fritidsintresse.Foto: privat

Karolinas lungkonst väcker känslor

Människan. Memento vivere! uppmanar Karolina Olsson. Titeln på Veingekonstnärens första egna utställning betyder ”kom ihåg att leva” på latin. Med lungor som dominerande tema uppehåller hon sig kring ämnen som liv, andning och frihet, men också sjukdom.

Namn: Karolina Olsson

Ålder: 28 år

Född: Veinge by

Bor: Halmstad Familj: Mamma, pappa, bror

Yrke: Konstnär (hör till Konstnärernas kollektivverkstad i Halmstad och Kollektiv 12 i Laholm); pluggar till fritids- och bildlärare

Aktuell: Med utställningen Memento vivere på Galleri 70, Halmstad. Visas till och med 15 oktober.

Övriga intressen: gillar att umgås med vänner, att gå på loppisar och att träna.

På Galleri 70 i Halmstad hänger bilder på andningsorgan av olika storlek, färg och form. De är gjorda i varierande teknik och den enda gemensamma nämnaren är egentligen den karakteristiska formen på motivet, som gör att man snabbt förstår vad de föreställer. Men varför just lungor?

Det började på Öland, berättar Karolina Olsson. Hon gick på konstskola där, och fick i uppgift att skriva en dikt och utifrån den teckna en skiss. Det blev ett par lungor, som hon sedan gjorde grafiktryck på.
Hon kan inte riktigt förklara varför, men motivet fastnade.
– Jag associerar dem till andning och att leva. Jag tänker också på frihet; det är mycket viktigt för mig, säger hon.
– Kanske för att mitt namn betyder ’fri och stark kvinna’.
Denna utställning är den första med enbart hennes egna alster. Tidigare har Karolina Olsson deltagit i gemensamma visningar på bland annat Laholms Stadsbibliotek, Halmstads Stadsbibliotek och Kollektiv 12:s förra lokal i Laholm.

Tavlorna med lungmotiv har väckt reaktioner vid flera tillfällen och Karolina Olsson har tacksamt tagit del av folks åsikter om dem och om vilka känslor som väckts.
– Folk har tyckt de varit intressanta och undrat över temat, säger Karolina Olsson.
– Själv gillar jag ju formen. Dessutom tänker jag mycket på vad som kan hända vid cancer och andra lungsjukdomar.
Mer än en gång har galleribesökare också gjort kopplingen till sjukdom och till och med tyckt att tavlorna varit skrämmande. På en av dem – en historia i rödorange ton, tänkt att skildra insidan av organet – finns lite ludd, som vid närmare betraktelse visar sig vara människohår. Det är konstnärens eget; hon gillar att variera teknik och form, även om temat går igen på majoriteten av konstverken.
– I min bekantskapskrets finns folk med lungproblem, så det är kanske därför det känns så viktigt, funderar hon.

Karolina Olsson är född och uppvuxen i Veinge by. I tonåren tog sig hennes skapande uttryck främst i fotografier av olika slag. Det blev många naturmotiv men också ett flertal självporträtt.
– Jag ville visa mig fri, bland åkrar och fält ute på landet, säger hon.
På gymnasiet läste hon mediaprogrammet med inriktning på fotografisk bild. För att utvecklas och lära mer gick hon sedan en konst- och bildlinje på Löftadalens folkhögskola i Åsa.
– Den var grundläggande och vi fick testa en massa tekniker. Fotograferingen hamnade i bakgrunden men det kändes helt rätt. Det var ett mycket bra år, säger Karolina Olsson.
Önskan att göra ytterligare framsteg ledde till den förutnämnda utbildningen på Ölands konstskola, där hon alltså hittade sitt favoritmotiv.
– Jag har blivit mycket färggladare nu och vågar ta ut svängarna mer, säger hon.
Nu finns egentligen bara ett enda problem: det saknas plats att måla på. Som medlem i Kollektiv 12 i Laholm hade hon tidigare tillgång till en gemensam ateljé, men sedan kollektivet blivit av med sin lokal står även Karolina Olsson utan egentligt utrymme för sin verksamhet.
– Jag har bara en liten etta och kan inte göra så stora grejer som jag skulle vilja, säger hon.

För tre år sedan flyttade hon till Halmstad. Föräldrarna har varit stöttande under hela tiden.
– De tycket att jag ska göra min grej, men menar också att det är viktigt att kunna försörja sig.
Att ha konsten som enda födkrok är dock – som bekant – få förunnat, varför hon beslöt studera till fritids- och bildlärare. Förutom att det är lätt att få jobb, innebär det en lyckosam kombination av yrkesliv och skapande, tycker Karolina Olsson.

Namn: Karolina Olsson

Ålder: 28 år

Född: Veinge by

Bor: Halmstad Familj: Mamma, pappa, bror

Yrke: Konstnär (hör till Konstnärernas kollektivverkstad i Halmstad och Kollektiv 12 i Laholm); pluggar till fritids- och bildlärare

Aktuell: Med utställningen Memento vivere på Galleri 70, Halmstad. Visas till och med 15 oktober.

Övriga intressen: gillar att umgås med vänner, att gå på loppisar och att träna.

×