Peter Andreasson, kommunchef med privata byggplaner.

JO utreder Laholms kommun

LAHOLM Justitieombudsmannen (JO) har nu öppnat en utredning mot Laholms kommun efter anmälan om brister i hanteringen av känsliga dokument.
Kommunen har en vecka på sig att skicka in de handlingar som JO vill ta del av.

Det var den 17 juni som Laholms Tidning avslöjade att känsliga dokument rörande anställda och tidigare anställa på Laholms kommun legat öppet på kommunens nätverk under minst fyra månader. LT tog del av ett 40-tal handlingar och flera av dokumenten var av känslig karaktär.
– Vi har redan påbörjat arbetet med att samla ihop de handlingar som JO vill ta del av och ska givetvis skicka in allt som de begär, berättar kommunchefen Peter Andreasson.

Till grund för JO:s beslut att öppna ärendet är den JO-anmälan som skickats in av fullmäktigeledamoten Mikael Kahlin. Hans anmälan riktar sig mot flera ledande politiker och tjänstemän i kommunen och han kallar hela hanteringen av dokumenten för ansvarslös och oförsvarlig.
Kommunchefen Peter Andreasson skyller det inträffade på den mänskliga faktorn och berättar att kommunen satt in utbildningar så att det inte ska kunna inträffa igen.
Dessutom pågår arbetet med att säkra kommunens IT-hantering inför att EU:s nya dataskyddsförordning blir svensk lag 2018 och ytterligare skärper hanteringen av personuppgifter:

Ytterligare en anmälan har gjorts till JO i samma ärende, av en tidigare anställd. Om den anmälan hanteras separat eller slås ihop med den utredning JO nu ska göra är ännu inte klart.
– Om vi får in flera anmälningar i samma ärende kan det bli så, men så är ännu inte fallet i det här ärendet, berättar Anders Jansson informationsansvarig hos JO.

I den andra anmälan finns uppgifter om att Laholms kommun skulle försöka utreda vem eller vilka som överlämnade uppgifterna till LT. Vilket i så fall skulle kunna vara ett brott mot yttrandefrihetslagens efterforskningsförbud då det inte är tillåtet för myndighetspersoner att efterforska källor. Kommunchefen
Peter Andreasson dementerar bestämt att något sådant varit på tal i kommunen.

– Att efterforska källor är något som aldrig skulle falla mig in. Jag har den största respekt för yttrandefriheten, säger Peter Andreasson.
Just den delen av JO-anmälan är något som inte blir en fråga för JO. Det skulle kunna bli ett ärende för Justitiekanslern som hanterar brott mot Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen.

Vad som händer med JO:s granskning är långt ifrån klart.
– Nu har handläggaren begärt in handlingarna. Efter det fattar han beslut om hur och om det blir en fortsatt granskning, förklarar Anders Jansson vid JO.

×