EU-länderna har enats om fiskekvoterna i Östersjön. Foto: TT/Arkiv

EU-länder eniga om Östersjöfisket

Sverige EU-länderna har efter långa förhandlingar äntligen lyckats enas om 2018 års fiskekvoter för Östersjön.

Det blir inget ålfiskeförbud och torskfisket minskas betydligt mindre än vad EU-kommissionen föreslog på förhand.

Det politiska sjöslaget om Östersjöfisket nästa år kom till sist att handla om torskbestånden väster och öster om Bornholm.

Efter över 20 timmars stenhårda förhandlingar beslutades att det östra torskbeståndet ska minska med åtta procent. I det östra beståndet blir det – med vissa undantag – totalt torskfiskestopp under sommarmånaderna.

För yrkesfiskarna blir det ingen minskning alls i fångstkvoterna väster om Bornholm. Men för fritidsfiskarna fortsätter de begränsningar som infördes i år i det västra beståndet genom att man inte får fiska mer än tre eller fem torskfiskar under året.

×