Rebecka Roos. Arkivbild
Före och efter lunchen är matsalen undervisningslokal. Det på eftermiddagen kvarhängande matoset ska man försöka fläkta bort med uppdaterad ventilation, berättar Rebecka Roos. Foto: Hans Bengtsson

Trångt på nya Campus

Laholm Den påkostade ombyggnaden av Osbecksgymnasiet till ett Campus Laholm, hann inte mer än bli klar innan kritiken kom.
För trångt, stökigt i matsalen, dåligt med studieplatser och långt att hämta undervisningsmateriel är några av synpunkterna som LT fått del av.

Vissa problem var kända redan på ritningsstadiet. Bland annat att lärarna inte skulle få äta i sitt personalrum. Dåvarande huvudskyddsombud i Lärarnas Riksförbund tog upp problemet, men fick inte gehör, trots att arbetsmiljölagen säger att lärare och servicepersonal har rätt att äta sin mat i avskildhet. Följden blev att Lärarnas Riksförbund inte godkände ritningarna.
Saken löstes genom att ett av de båda klassrum som mellan klockan 11 och 13 byter identitet till matsalar, har reserverats åt lärarna. Det har skapat spänningar mellan elever och lärare, eftersom eleverna tycker det blir för trångt i deras matsalsklassrum. Efter ombyggnaden är för övrigt merparten av klassrummen för endast 16-20 elever.

Det finns förvisso möjlighet att äta ute i kaféet, som skapats i den tidigare centralhallen. Men detta fungerar också som uppehållsrum. Det berör en annan kritik, om att det finns ont om platser att sitta och studera. Det gäller till exempel biblioteket som fått färre studieplatser eller bara umgås på, mellan lektionerna. Sålunda är det många intressen som ska samsas i kaféet/matsalen/uppehållsrummet, som även är passage mellan olika avdelningar.
Nu pågår dock diskussioner. Saken har varit uppe Vsam (verksamhetssamverkan) där verksamhetschefen bestämde att lärarnas båda fackförbund och elevrådet ska sätta sig ner och komma fram till en lösning.

Som huvudskyddsombud företräder Rebecka Roos i Lärarnas Riksförbund samtliga som arbetar på skolan, inklusive eleverna, och hon tycker det är viktigt att alla har möjlighet att äta i lugn och ro.
– Om lärarna äter ute bland eleverna kanske de pratar jobb och råkar säga sådant som eleverna inte ska höra. Men de ska naturligtvis få sitta bland eleverna om de vill.
Skolledningen har rättat till en del av bristen på matplatser åt eleverna med att ersätta några av sofforna i kaféet med matbord, men problemet kvarstår.
Följden av att det äts lunch i klassrummen är att det luktar mat där på lektionstid. Det ska man försöka lösa genom att förbättra ventilationssystemet.
Rebecka Roos räknar med att det ska vara klart efter vecka 44, och vill avvakta med ytterligare synpunkter på trängsel med mera tills man vet om situationen blir bättre efter det.

Hon tycker dock att lokalerna har blivit jättefina och är allmänt positiv till ombyggnaden. Inte minst till att gymnasiet numera har en egen matsal, så att eleverna slipper gå till Lagaholmsskolans matsal och äta tillsammans med högstadiet.
– Jag är optimistisk till att vi hittar en lösning som gör alla nöjda. Elevrådet är jätteduktigt, och har själva tagit reda på uppgifter vi behöver, säger hon.
Men det går inte att komma ifrån att skolan är för liten. Roos personliga uppfattning är att det vore naturligt att man använder lokaler i Lagaholmsskolan för att utöka gymnasiets domäner.

Elevrådet har fått möjlighet att berätta i LT hur man upplever situationen men har avböjt medverkan i artikeln.
– Vi väntar tills diskussionerna med lärarna och skolan är klara, säger ordförande Abdullah Abdullak.
Skolchefen Ingela Månsson säger att ventilationsproblemen är gammalt och välkänt och förhoppningsvis på väg att lösas. Det finns dock andra utmaningar, som att det är långt för lärare att hämta materiel.
– Vi har lagt till några förråd i 100-byggnaden, så det blir närmare för dem där.
I övrigt slår hon ifrån sig kritiken.
– Byggnadens ritningar har godkänts från alla håll, och det var inte jag som ansvarade för den delen av arbetet, säger Månsson.

Sedan ritningarna gjordes har antalet elever på skolan ökat från 350 till 500. Det har fått följden att vuxenutbildningen inte har kunnat flytta in på Campus som tänkt, utan får husera i de baracker som användes av gymnasiet under ombyggnaden.
Det är dock en förstudie på gång, för hur man ska lösa trångboddheten. Den ska samköras med förstudien för Lagaholmsskolan, vilken är i skriande behov av renovering.

Skolchefen vill själv inte kommentera matsituationen:
– Jag sitter inte däruppe, så jag kan inte säga något om den. Men det finns en samordnare som planerar ett måltidsschema och en chef har räknat att det ska finnas plats till alla.
Detta känner Rebecka Roos till.
– Även om det finns några platser här och där vill ju eleverna sitta och äta tillsammans med sina kompisar och inte utspridda.
LT har tidigare nämnt att elever känner sig berövade ”sin skola”, då det numera är många olika verksamheter som ryms i Campus lokaler.

×