Flera vill ha Mellbystuga

Mellbystrand Ödet för kommunchefen Peter Andreassons stuga vid Södra Strandvägen i Mellbystrand är långtifrån avgjort.

Men det finns spekulanter och förslag till flyttning om miljö- och byggnadsnämnden godkänner att det kulturskyddade huset bör maka på sig för att ge plats till en ny villa. Stugan är ritad av den lokalt mycket kände arkitekten Svend Bögh- Andersen, och ett av de få sommarhusen han ritade som är kvar. Samtidigt är huset förändrat, och ligger mitt på den stora strandtomten. Marken går inte att använda för en modern bostad utan att stugan tas bort.
Kulturmiljö Halland vill helst se ett bevarande på plats, men om inte det går skulle det kunna accepteras en flyttning om byggnadens historia kan förmedlas till en ny ägare.
I veckan kom ett förslag från Vallens säteri i Våxtorp. Här vill fastighetsägaren ha besked om han får riva en mycket förfallen lada som varit bas för skogsbruk och fiske på ett skogsskifte i Knäred. Ladan har skadats av upprepade inbrott och det har även den husvagn som fungerat för övernattning och som manskapsbod under besöken i skogen.
Nu vill ägaren ha besked om det är okej att ta bort den lilla ladan och ersätta den med kommunchefens kulturskyddade gamla sommarstuga.
– Det är bara ett av förslagen. Det är flera som hört av sig och säger att de vill ta över stugan om vi får ta bort dent från tomten, säger kommunchef Peter Andreasson.
Meningen är att miljö- och byggnadsnämnden ska avgöra den känsliga frågan vid nästa möte.

×