Nyanställd i Laholm – polisanmäld i Båstad

LAHOLM Laholm anställde den person Båstad ville bli av med och senare polisanmälde.
Där pågick redan en utredning och kommunledningen anser sig grundlurad av tjänstemannen som påstås ha orsakat stor skada.

Den misstänkte har ett långt förflutet som anställd av Båstads kommun, men har även jobbat i Laholm. Han har genom sitt arbete inom miljöområdet jobbat regionalt i nordvästra Skåne, och är välkänd av kommunfolk.
Med titeln verksamhetsutvecklare har tjänstemannen för Båstad och nordvästskånska kommuner som samarbetar under namnet Familjen Helsingborg haft ett brett arbetsområde. Det har handlat om att ragga EU-pengar till olika projekt men även utbildningar för kommunala chefer och många näringslivskontakter

Ansvaret gällde att se till att sköta projekten enligt alla regler för att EU-kraven för utbetalningar skulle uppfyllas. Så blev det inte. I efterhand visade det sig att tjänstemannen har gjort otillåtna upphandlingar av både material och konsulttjänster.
Konsulttjänsterna har dessutom handlats av mindre bolag där han själv sitter med.
Pengar har betalats ut utan fakturaunderlag.
Båstads kommun har som projektägare tvingats att gå emellan och betala fakturor på runt 100 000 utan att ha fått någon nytta.
– Jag fick signaler redan förra sommaren om att något var fel. Efter att i februari ha konfronterat tjänstemannen med några av uppgifterna jag fått från ekonomer överlämnade jag ärendet till dåvarande kommunchefen med uppdrag att avsluta, säger kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP).
Den tidigare kommunchefen började nysta och det slutade med att flera av EU-projekten lades ned. Den ansvarige tjänstemannen sade upp sig och hade under sina sista månader andra arbetsuppgifter.

Då hade det också kommit fram att det mot alla regler hade skapats en ny tjänst som projektsekreterare där hustrun till en offentlig medfinansiär anställdes. Hon hade inte ens sökt tjänsten och intervjuades i efterhand tillsammans med sin make.
Sedan det visat sig att projektsekreterare inte klarade arbetsuppgifterna har hon förvarnats om att kommunen vill säga upp henne på grund av arbetsbrist.
Under sensommaren tillträdde Kristina Geiger som kommunchef i Båstad. Då bestämdes att Båstad skulle göra en polisanmälan. I samband med att den utpekade chefen slutade upptäcktes också att en stor del av materialet kring de olika projekten och hans arbete var borta.

– Han raderade en mängd datafiler. Vi har jobbat intensivt med att försöka återskapa så mycket som möjligt. Jag vill göra rent hus, säger Båstads kommunchef.
Den 26 september lämnade Båstads kommun in en polisanmälan gällande trolöshet mot huvudman. Med anmälan finns en lång rad bilagor, allt från en kronologisk sammanställning till projektbeskrivningar, fakturor och den utpekades egna förklaringar.
Hur stor skada Båstads kommun orsakats kan ingen säga. Arbetstiden för att reda ut vad som hänt och att försöka återskapa raderade filer pågår fortfarande.
– Kanske blir det en sammanställning för skadestånd senare. Nu hoppas jag på vad polisutredningen ger, säger kommunchef Kristina Geiger, som inte har haft några kontakter med kollegerna i Laholms stadshus.

– Det är en riktig soppa och åtminstone känner jag mig förd bakom ljuset. Sådana här EU-projekt utanför vår kärnverksamhet får inte belasta skattekollektivet, säger kommunalrådet Bo Wendt, som inte heller hade några kontakter innan grannkommunen Laholm anställde den misstänkte.
Hans kollega i Laholm, Elisabeth Babic (M) har fått en kort information efter Båstads polisanmälan, men är knapphändig med kommentarer.
– Det här gäller saker i annan kommun, och dessutom är det inte en politisk fråga, förklarar hon.

Den utpekade tjänstemannens närmaste chef har inga planer på avstängning eller något annat. Inte före dom.
– Min bedömning är att han inte kan skada Laholms kommun, säger chefen.
Kontrollerade ni med folk på Båstads kommun före anställning, då var detta ju känt?
– Vi var noga med referenstagningen. Jag hade kontakt även på Båstads kommun, men fick inga signaler om problem, säger avdelningschefen.
LT har sökt den misstänkte för kommentar.

×