Kent-Ove Bengtsson är kassör i Södra Hallands hembygdsförening. Här står han utanför Ebbaredsstugan i Stadsparken i Laholm. Där har den stått sedan 1919 efter att den köpts av Södra Hallands Hembygds- och Fornminnesförening (som föreningen hette på den tiden) för 5 000 kronor. Foto: Rickard Gustafsson

Hembygdsförening fyller 100

Laholm/Hishult Södra Hallands hembygdsförening bjuder in allmänheten till jubileumsfest för att fira 100-årsdagen av föreningens bildande.
Firandet äger rum på Gammelgården i Hishult på söndag.
– Vi hoppas att det kommer ett par hundra besökare, säger föreningens kassör Kent-Ove Bengtsson.

I morgon är det exakt ett sekel sedan Södra Hallands Hembygds- och fornminnesförening bildades.
Den 14 september 1917 valdes den första sydhalländska styrelsen med ett ombud från vardera socken i Höks härad.
Året innan hade riksförbundet grundats – vilket firades i fjol.
– Det hade sedan slutet av 1800-talet funnits en nationalistisk anda i Sverige. Det gamla bondesamhället var på väg att försvinna och man beslutade att bevara det, ja åtminstone minnet av det, säger Kent-Ove Bengtsson.
I första stadgarna stod att man skulle ”verka för bevarandet av gamla minnen och kulturvärden”.
Det har också precis vad hembygdsföreningsrepresentanter gjort i 100 år.

Kent-Ove Bengtsson berättar att föreningens huvudsakliga uppgift i dag är att vårda och visa upp Ebbaredsstugan i Stadsparken i Laholm samt Gammelgården i Hishult.
De båda gårdarna kan i dag betraktas som museibyggnader.
Bengtsson berättar att Ebbaredsstugan, som stått i Stadsparken sedan 1919, köptes av föreningen av bröderna Gottfrid Bonnarp och August Andreasson.
Brödraparet hade köpt ryggåsstugan 1915 och flyttat den från Ebbared, Veinge till Mellbystrand för att ha den som sommarstuga.

Fyra år senare fick stugan nya ägare efter att hembygdsföreningen köpt den för 5 000 kronor och flyttat den till sin nuvarande hemvist.
– I början hade man inget museum att visa upp insamlade föremål så 1918 anordnades ett lotteri som gav ett netto på 16 000 kronor, säger Kent-Ove och berättar att det för tiden var otroligt mycket pengar.
Gammelgården i Hishult, där firandet sker på söndag, uppfördes i början på 1960-talet. Byggnaderna hade tidigare funnits i Eskilstorp i Östra Karups socken och 1979 skänktes gården till föreningen.
Förutom firandet hoppas föreningen på bidrag och donationer för att kunna bevara och underhålla de två gårdarna in i framtiden.
– I år har besöksfrekvensen varit låg men med lite fler besökare och medlemmar framöver kanske vi kan fira 110-årsjubileum så småningom, säger Kent-Ove Bengtsson och välkomnar alla på söndag.

×