Arbetslösheten i länet fortsätter att sjunka

halland Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att hålla sig stark. Halland hamnar på fjärde plats av länen i landet när det gäller att ha lägst arbetslöshet.

Statistik från arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten är relativt låg i Halland, jämfört med övriga Sverige. Antalet arbetslösa personer i länet var i augusti 9 320 personer jämfört med 9 510 i augusti 2016, vilket är en minskning med två procent eller motsvarande 190 personer.
Skillnaden i arbetslöshet mellan olika grupper är fortfarande stor. Det är de som är födda utanför Europa som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden.

Under augusti ökade antalet arbetslösa födda utanför Europa, medan övriga inskrivna (svensk, nordiskt eller europeiskt födda) minskade. Totalt var 39 procent av alla arbetslösa födda utanför Europa.
I augusti låg arbetslösheten på 6 procent, vilket var en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med i fjol. För inrikes födda är arbetslösheten rekordlåg och var i augusti 3,3 procent för Hallands län, vilket är 0,4 procentenheter lägre än augusti i fjol.

För hela Sverige i snitt var samma siffra 3,9 procent. Det är den lägsta arbetslösheten för inrikes födda på många år. Inte sedan 2008 har arbetslösheten varit så låg.
Även bland svenska ungdomar (18-24 år) sjunker arbetslösheten.
I augusti i år var drygt 1 370 unga inskrivna på arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 310 personer, jämfört med samma period förra året. Däremot stiger nu arbetslösheten bland unga födda utanför Europa.

×