IVO friar läkare från kritik

Laholm Inspektionen för vård och omsorg, IVO, friar den allmänläkare som tidigare i våras avskedades för slarv med journalföringen.

Läkaren fick sparken i april efter det att han blivit avstängd några månader tidigare. Arbetsgivaren menade att läkaren gjort sig skyldig till ett antal allvarliga brister i journalföringen och annan dokumentation. Något som anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Arbetsgivaren var hård i sin anmälan till IVO och skrev bland annat att läkaren visade, ”avsaknad av förmåga att följa medicinskt vedertagna rutiner”.

IVO lägger nu ner hela ärendet och ger heller inte läkaren någon kritik. Anledningen till beslutet är att läkarens agerande inte utgjort någon större risk för patienternas säkerhet. Men i beslutet betonar man samtidigt vikten av en god dokumentation, men menar att det ytterst är en chefsfråga. IVO har bland annat granskat de journaler som det handlar om, men också kallat läkaren till ett möte.
Den sparkade läkaren har i sin tur stämt arbetsgivaren och menar att det saknas saklig grund för uppsägningen. Denne har i stället hävdat att det rör sig om en ägarkonflikt mellan de olika parterna.

Beslutet från IVO stärker nu läkarens sida av målet, som ska avgöras i Halmstad tingsrätt.
– Det här har oerhört stor betydelse för min klient och det här försvårar ytterligare för arbetsgivaren, säger advokaten Jessica Stålhammar, som menar att beslutet från IVO var glädjande:
– Han (reds. anm. läkaren) är väldigt glad för det här så klart. Han har haft en tuff period privat, inte minst eftersom att hängts ut i media.
Läkaren har i sin stämning krävt 160 000 kronor i skadestånd och att hans månadslön på 70 000 kronor betalas ut under tiden som tvisten pågår. Den nionde november hålls en så kallad muntlig förberedelse i tingsrätten. Då ska parterna träffas, vilket skulle kunna resultera i en förlikning.

– Det är inte ovanligt att det slutar med en förlikning och då blir det ingen huvudförhandling, säger Jessica Stålhammar.
I dag arbetar läkaren på en annan vårdcentral i kommunen.

×