Länsstyrelsens Björn Larsson (i blå skjorta) ledde rundvandringen på Hökafältet. Till vänster syns den befintliga bergtallskogen och till höger de nyanlagda sandområdena. Foto: Olle Johnsson
Björn Larsson pekar mot en stor öppen ytan i norra Hökafältet, där det nu går betesdjur.
Tidigare fanns det en vindskyddad stig genom området. Foto: Olle Johnsson

Positiva tongångar på Höka

Mellbystrand Projektet Sandlife på Hökafältet har rört upp starka känslor bland invånarna. Men när länsstyrelsen berättade om naturvårdsprojektet och höll i en rundvandring var tongångarna mestadels positiva.

Björn Larsson och Mikael Larsson från länsstyrelsen i Halland höll under torsdagen ett föredrag om EU-projektet Sandlife i Hökagården. Efteråt fick de nyfikna besökarna följa med på en rundvandring i den delvis avverkade tallskogen.
– Här har vi tagit bort bergtallarna för att skapa ett bättre klimat för insekter, säger Björn och pekar ut över en sandyta mitt i skogen.
Han berättar att man genomfört en omgrävning där sand som finns längre ner i marken lyfts upp och bildat ett nytt ytskikt. På sikt ska växter som ljung och käringtand blomma i området.
– Förhoppningsvis finns här ett hav av ljung om några år, fortsätter Björn.

En av besökarna var Ingegärd Pihlsgård från Mellbystrand.
– Jag tycker att det är bra att de har rensat i tallskogen, nu kan man ta sig igenom på fler ställen, säger hon.
– De som tycker att det är dumt är inte här, konstaterar Ingegärd.
Stugägaren Sigborn Jonasson från Markaryd har en liknande åsikt:
– Många är kritiska till förändringar. När det är nytt har folk invändningar men efter några år brukar folk lugna sig, säger Sigborn som ser positivt på projektet.

Den vanligaste kritiken enligt Björn är att det inte ser särskilt trevligt ut.
– Det kommer att dröja några år innan växtligheten tagit fart. Vissa har svårt att se den målbilden, man ser bara maskiner som förstör. Det är en förändring och det finns alltid människor som motsätter sig det.
Ingrid Klingberg från Laholm hade önskat mer information innan projektet drog igång.
– Det kom som en överraskning från början. Allt skedde väldigt hastigt, säger hon.
Länsstyrelsens Mikael Larsson förstår kritiken.
– Jag kan sätta mig in att man kommer hem en fredagseftermiddag och ska ut på en lugn promenad och så möts man av grävmaskiner och dumprar.

Projektet startade 2012, men kom igång i naturen först ett par år senare.
– I princip allt är gjort. Nu återstår det bara att städa upp där träd fallit och reparera stigar. 31 juli 2018 ska allt vara helt färdigt.

×