Kräver svar om utstörd tv-signal

Mellbystrand Laholmspartiets Bertil Johansson har i en interpellation till Ove Bengtsson (C), miljö- och byggnadsnämndens ordförande, krävt svar om vilket ansvar kommunen har för utstörda tv-signaler som drabbat de boende i området.

Redan när planerna på en ny mobilmast på det lilla grönområdet runt Ugglevägen och Påfågelvägen i Mellbystrand blev offentliga väcktes en stark opinion mot masten.
Överklagandena har stått som spö i backen men i tidigare i somras stod masten ändå på plats.
Mobilmasten hann inte mer än att startas innan nya problem uppstod.
I LT den 20 juli berättade flera grannar om att signalerna från masten störde ut deras tv-signal.
Det har fått den stridbare Bertil Johansson (LP) att fatta pennan och författa en interpellation till miljö- och byggnadsnämndens ordförande.
Tre frågor vill Johansson ha svar på: Vilket ansvar kommunen har gällande störningarna? Har Ove Bengtsson lovat att kommunen skall ta kostnaderna? På vilket sätt har Bengtsson bemött de som varit i kontakt med honom i frågan?

×