Motorhallands välvda tak anses skyddsvärda. Foto. Hans Bengtsson

Kommunen vill köpa mer plats nära Lagan

Laholm Kommunen fortsätter arbetet med att skaffa sig mark mellan Lagan och centrum. Man siktar nu på Motor Hallands och Stenhuggeriets tomter.

Den anrika bilanläggningen med dess båda välvda verkstadstak, kan vara av intresse för länsstyrelsen, Den finns med på byggnadsinventeringen från 2008. Klassningen är C, vilket är den lägsta.
Kommunens ambition med uppköpen är att riva befintliga byggnader och bygga nytt, främst bostäder.
– Det kan säkert finnas folk som vill bevara den, säger Mikael Lennung, mark- och exploateringsansvarig.
Än så länge befinner sig insatserna i ett mycket tidigt skede och inga överlåtelser på gång.

– Vi har haft ett par möten där vi diskuterat ifall företagen är intresserade av att flytta, säger Lennung.
Det har gjorts en värdering av den där Stenhuggeriet ligger, berättar Mikael Lennung.
Det kommer att ta ett tag innan något konkret händer.
– Det är en större apparat att flytta ett företag, och så ska det ju passa med företagens planer i övrigt säger Lennung.

Sedan tidigare har kommunen gjort klart för övertagande av de tre fastigheter med bostadshus som ligger närmast kraftstationen.

×