Tidigare i somras skrev LT om att kommunen tvingats stänga av parkeringen eftersom det saknades bygglov. Något som nu behandlas. Arkivbild

Kommunen bommar parkering

MELLBYSTRAND Det skulle bli hotell, och har varit parkering. Nu är det bom och lås trots att kommunen slåss för att ordna parkeringar för strandbesökare.

I folkmun går den under namnet Färe-parkeringen.
Mellbystrandsfamiljen har under många år ägt marken, och såg tidigt en chans att tjäna pengar genom parkeringsavgifter från sommargästerna.
Under lång tid var också grönområdet ovanför Norra Strandvägen i Mellbystrand platsen för vild camping och sommarfester. Parkeringsplatsen blev laglig genom tillfälliga bygglov.

Nu är kommunen markägare. Tanken är att platsen ska bli hotelltomt, och lite av nytt centrum för Mellbystrand. Det finns ett beslut om att göra ny detaljplan för ändrad markanvändning.
Men några konkreta hotellförslag finns inte framme, och planarbetet ligger på is.
Samtidigt har det i år pratats mer strand, bilar och parkering än på länge. Anledningen är att mark- och miljödomstolen i våras kom med besked att bilarna ska bort från stranden en bit söderut.
Kommunen, husägare, och även byalag från tätorterna längre in har protesterat och överklagat. Står sig bilförbudet är det jättekris att ta emot besökarna en solig sommardag. Parkeringarna räcker inte.

I år har det inte varit mycket till badväder. Ändå är det mer än en som reagerat över att en kommunal organiserad parkering är tillbommad och låst. Även om det skulle vara långt kvar till hotellbygge finns det väl ingen anledning till att ta bort en befintlig stor och fungerande parkering?
Bommen har också inneburit en risk för husägarna i området. Om solen och värmen skulle slå till riskerar deras vägar och utfarter att blockeras. Under några av de få fina dagarna har vägen nedanför Strandhotellet nästan blockerats av husbilar, och därmed inneburit risker om det skulle behövas en räddningsinsats.
– Jag är ju glad om det inte är camping och liv här, men vill samtidigt inte ha vägen blockerad. Därför mejlade jag kommunen och frågade om avstängningen för en månad sedan, berättar grannen Lars-Eric Johansson som funnits i området sedan 60-talet.

Svaret både han och Laholms Tidning får är att så här skulle det inte vara, men så blev det på grund av bygglovsfrågan.
– Vi hade inte koll på att det tidsbegränsade bygglovet hade gått ut i våras. Så fort det stod klart sökte vi nytt bygglov, men det tar tid och är problem eftersom det redan varit så lång tid med tillfälliga bygglov, förklarar Anders Ekelund, projektledare och ansvarig för strandområdet på Laholms kommun.
De tidigare bygglovsreglerna var också specifika tidsmässigt, ingen övernattning och parkering bara under sommarmånaderna fram till siste augusti. Annars ska det mesta av området vara naturmark enligt den gällande detaljplanen.
För att i någon mån kompensera behovet av parkering tog kommunen så stor del som det går enligt detaljplanen. Det är ungefär en tredjedel av området med infart i söder mot Birger Pers Väg. Resten är spärrat med bom, lås och stenrader.
Den grusade parkeringsytan förblir tom på bilar denna kalla och regniga sommar. Kommunen bryter inte mot sina egna bygglovsregler. I alla fall inte officiellt.

×