I år gick den stora pengagåvan för mer folk på landsbygden till Key Petersson, som har övertagit gården efter föräldrarna Lars-Bertil och Birgitta.Foto Anders DvidssonFoto: Anders Davidsson

Stipendium för bygdens väl

KNÄRED Gården Bokelund vid Hult har varit i släkten sedan 1800-talet. Nu hjälpte Wangöfonden till vid ytterligare ett generationsskifte.

I år var det bara en mottagare av Wangögåvan, en hemlig men rejäl summa pengar från en fond instiftad av prästen, författaren, läraren och aktiespararen Joel Wangö.
Avkastningen används för att ”motverka den sorgliga flykten från landsbygden”.
Mottagarna är de som stannar kvar och ta över en gård som varit i familjens ägo.
Egentligen skulle det vara en son, men sedan länge har stiftelsens ständige ordförande Bertil Gustafsson bestämt att det ska vara jämlikt. Även kvinnor har pengar att hämta.
Kravet är att man också bosätter sig på gården.
Trots uppluckringen av reglerna har det varit problem ett par år. Då har inte styrelsen hittat några mottagare. Andra år har det varit flera.
I år fanns bara en, Key Pettersson. När hans föräldrar Birgitta och Lars-Bertil Petterson flyttade in fick de också en Wangögåva.
– Nu bor vi i ett nytt hus 300 meter ifrån gården, byggt på mark som tidigare styckats av för en sommarstuga, berättar pappan.
Både han och mamma Birgitta, som är uppväxt på gården, var med vid högtidliga utdelningen under hembygdsdagen i Bollaltebygget. För 25-årige Key, mekaniker på Lantmännen Maskin har framtiden varit utstakad.
– Det har varit rätt självklart att ta över gården, säger han.

×