Bönder och LBVA möts om vattnet

Laholm/Halmstad Nästa vecka ordnar LRF ett möte om grundvattensituationen tillsammans med LBVA och länsstyrelsen.
– Vi vill se vad vi kan göra från båda håll, och vilken hjälp som finns ifall det blir kris, säger Ulrika Algothsson som är ordförande i LRF:s kommungrupp i Laholm.

Det tidiga bevattningsförbudet och risken för att enskilda brunnar sinar har försatt lantbrukare och landsbygdsbor i en orolig situation.
Det är också anledningen till att LRF valt att kalla sina förtroendevalda till ett möte tillsammans med LBVA och länsstyrelsen.
– Vi vill hålla en dialog med dem i den här frågan, och vi behöver även lära oss mer inom LRF. Vad får vi göra och inte? Vilken typ av vatten får vi använda till vad? Frågan är högaktuell i och med att vi har fått bevattningsförbud så tidigt. Vi vill även ta reda på om det finns saker vi kan göra i förebyggande syfte, säger Ulrika Algothsson och tillägger:

– Det finns vissa erfarenheter från bygget av tunneln genom Hallandsås, när vattnet försvann för enskilda lantbrukare.
För de lantbrukare som har djuruppfödning krävs det stora mängder vatten enbart för att förse djuren med dricksvatten.
– Alla djur behöver bra kvalitet på sitt vatten, men alla måste inte ha vatten som håller livsmedelskvalitet, säger Ulrika Algothsson.

Det behövs dock när det handlar om mjölkproduktion berättar Folke Hantoft som är ledamot i Laholms kommungrupp.
– En genomsnittlig halländsk mjölkko behöver cirka 150 liter vatten per dag. När det handlar om mjölkproduktion behöver korna ha lika bra vatten som vi själva dricker, eftersom mjölken blir livsmedel, säger han.
En regnfattig vår behöver även nysådda grödor bevattnas.
– I Laholm odlas det mycket potatis och sockerbetor bland annat, som behöver mycket vatten. Men det är väldigt olika förutsättningar från gård till gård, en del har vattendomar och möjlighet att bevattna, andra har det inte, säger Ulrika Algothsson.

Både Ulrika Algothsson och Folke Hantoft betonar att de vill hålla en dialog med myndigheterna i frågan.
– Det här diskuteras överallt. Tidigare har vi fått lära oss hur vi ska hantera risken för översvämningar, men nu står vi inför en helt ny situation med ett långvarigt bevattningsförbud, och ingen vet vad klimatförändringarna bär med sig i framtiden, säger Ulrika Algothsson.
– Vi måste prata med varandra om det här, och alla måste hjälpas åt. Grundvattnet är inte mitt och ditt, det är allas vår gemensamma resurs, som vi måste vara mer rädda om, säger Folke Hantoft.

×