Halland motar mest allergi
HALLAND. Under 2016 var Halland det län i Sverige där det hämtades ut mest allergimedicin per tusen invånare, 332 recept. Magnus Bengtsson, enhetschef för läkemedelsstrategi på Region Halland berättar att det vanligaste är antihistaminer i tablettform för att dämpa symptom som exempelvis rinnande ögon eller nysningar. De vanligaste substanserna att hitta i de receptbelgda läkemedlen i denna kategorin är desloratadin följt av cetirizin och loratadin.
När det gäller receptfria lägger Bengtsson in en brasklapp eftersom inrapporteringarna av detta inte är kompletta. Utifrån de mätningar som har gjorts så är försäljningen i Halland något lägre än genomsnittet i Sverige. De vanligas†e att säljas receptfritt är loratadin följt av cetirizin.

×