Här finns världens största spritkonsumenter

Litauens befolkning har pekats ut som världens mesta alkoholkonsumenter av Världshälsoorganisationen (WHO).

Nu överväger Litauen att dra i bromsen. Bland annat kan försäljningen begränsas till speciellt utvalda butiker, skriver Bloomberg.

På andra plats i listan bland världens största alkoholkonsumenter hamnar Vitryssland, tredje plats Ryssland och på fjärde plats kommer Tjeckien, tätt följt av Sydkorea.
Tyskland ligger på sjätte plats strax före USA, rapporterar Bloomberg.

×