Skottorpsskolan behöver byggas ut rejält för att alla elever ska få plats . Arkivbild

Inget gemensamt skolbygge

ALLARP/Skottorp I vintras trodde de högsta politikerna i Båstad och Laholm på ett gemensamt skolbygge nära kommungränsen vid Allarp. I förra veckan sprack förhoppningen. Platsbristen ska lösas med dubblering av Skottorps skola.

Nyligen hölls ett möte med politiker och tjänstemän från både Laholm och Båstad. Beskedet härifrån blev att det inte skulle planeras för gemensam ny stor skola vid kommungränsen. Beslutet beror dels på att olika åsikter om var skolan skulle ligga, dels olika behov tidsmässigt.
– Vi har väntat på besked från Båstad. Även om det nu inte blir något gemensamt skolbygge är det bra med ett klart besked så vi kan gå vidare, säger Maria Bronelius (C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Samtidigt med diskussionen över kommungränsen har skolförvaltningen i Laholm planerat för en modernisering och utbyggnad av skolan i Skottorp. För några år sedan var det här cirka 25 elever per årskull, alltså lagom för en klass. Nu handlar det snarare om att ta emot mellan 40 och 50 elever per årskull.
– Det betyder i praktiken dubbelt så många klasser och därmed ungefär dubbelt så stor yta, förklarar skolchefen Per Jangen, som på några års sikt vill ha en skola som kan ta emot 350 elever.

Det innebär mer än dubblering av underlaget. I mars var 163 elever inskrivna på skolan i Skottorp, som även i framtiden ska ha elever från förskoleklass till årskurs sex.
Med 350 elever har skolförvaltningen tagit i för att klara behovet både från Allarp och Hemmeslöv, och det framtida bostadsområdet vid Skottorps by som går under namnet Haga.
Bland skolpolitikerna har det än så länge varit stor enighet kring att Skottorps skola är för elever upp till sexan. Högstadieeleverna hänvisas till Våxtorp, där det finns plats.
– Det är så det ser ut, även om det i framtiden säkert lär finnas önskemål om en ny högstadieskola. Våxtorp kan kännas konstigt för den som flyttar till kusten, men är närmare än exempelvis norra Mellbystrand, säger Per Jangen.
Så länge det mest har handlat om lägenheter på Allarp är inte behovet av nya skolor jättestort. Åtminstone inte högstadieskola. Det blir fler barn per bostad i nya villaområden

Kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babic (M) har tidigare framfört önskemål om en F-9-skola i området, gärna friskola. Det skulle underlätta för familjerna att välja fritt oavsett kommungräns och vara en snabbare väg. Även om det går att välja skola i Båstad för elever i Allarp eller Skummeslöv så kan Båstad kommun säga nej på grund av platsbrist. Nu är det fullt både för de yngre barnen som går i Östra Karup och de äldre på Strandängsskolan inne i Båstad.

– Med de här beskeden är det inte aktuellt längre. Och om vi satsar på Skottorps skola finns inte underlag. Om några år kan det kanske vara läge för en ny högstadieskola, men det beror på befolkningstillväxten, säger Elisabet Babic, som på senare tid inte haft några kontakter med hugade friskoleföretag.

I Båstad är läget minst lika akut.
– Det har funnits förslag länge och nu väntar vi på att politiken tar en skolplan som anger strukturen, säger Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef i Båstad som var med på mötet med Laholms kommun.
Trots att det redan är trångt lär det dröja flera år innan det blir en ny skola i Hemmeslövstrakten även om Båstadpolitikerna bestämmer sig. Här finns ingen skoltomt, vilket gör att det handlar om minst fyra års väntetid.

Att läget är akut även i Laholms kommun visar sig genom att det i högstas sattes två nya paviljonger på Skottorps skola. 2018 kan det bli ytterligare två.
– Förhoppningen är att vi kan få en förstudie från Laholmshem redan före semestrarna, säger Per Jangen.
Förstudien ska innehålla arkitektförslag på vad som bör sparas och renoveras av den gamla skolan och har de nya lokalerna ska utformas.
– Förhoppningsvis får vi de första arkitektskisserna inom några veckor. Under tiden jobbar vi med de tekniska frågorna. Det är tveksamt om vi hinner få något komplett underlag före semestern, säger Roland Sundell, projektchef på Laholmshem.

En faktor som kan komplicera bygget är fornfynd. Den västra delen av skoltomten är intressant när det gäller arkeologi och lär kräva åtminstone en förundersökning.
Med snabba beslut och upphandling kan en ”ny” skola i Skottorp bli klar i slutet av 2019.

×