Begär mer tid för bilstrid

Laholm Det blir Foyen advokatfirma i Malmö som företräder Laholms kommun i striden om bilarna vara eller icke vara på stranden. Juristerna behöver tid för att samla argument innan mark- och miljööverdomstolen tar ställning.

Åtminstone hoppas både kommunen och deras företrädare på mer tid för att få ihop ett överklagande som håller. Första steget är att få till ett prövningstillstånd, att den högre domstolen bestämmer sig för att ta upp frågan.
Den tolfte maj undertecknades ett överklagande och begäran om prövningstillstånd. Men här står just bara detta. Och så finns en framställan om extra tid för att samla argument.
Kommunens advokater vill ha besvärstiden förlängd till 20 juni. De extra veckorna krävs för ”ett omfattande utredningsarbete”.

När mark– och miljödomstolens beslut att förbjuda trafik och parkering på stranden kom den 25 april slog det när som en bomb i kommunhuset.
Något hinder för denna sommar innebär dock inte beskedet. Innan frågan är slutligen avgjord av högre instans gäller inte bilförbudet.
Frågan om bilförbud har drivits av organisationen Strandmiljö Laholm. En lång rad organisationer med företrädare för husägare, näringsliv och kommunen har ställt sig på motsatt sida. De vill att bilarna ska få vara kvar, och stranden även fortsättningsvis ska få fungera som parkering sommartid.

För att täppa till alla juridiska hål kring domstolsprövningen överklagar kommunen både i egenskap av just kommun och som myndighet genom miljö- och byggnadsnämnden.

×