”Det är ett jättejobb att bekämpa dem”

Laholm – Det är bekymmersamt när invasiva arter sprider sig längs vattendragen. Ofta blir det ett jättejobb att bekämpa dem, säger Roland Gottfridsson som är ordförande i Lagans vattenråd.

Krokån har inget eget vattenråd, men då den mynnar i Lagan ingår den som en del i Lagans vattenråd.
Roland Gottfridsson har inte hört talas om att skunkkallan har spridit sig i närheten av ån, men tycker att det är bekymmersamma nyheter.
– Det är så klart inte bra. Jag vet vilka problem de har i Stensåns vattenråd med att bekämpa framför allt knäckepil, och det läggs ner ett otroligt stort arbete, och mycket pengar på det här, säger Roland Gottfridsson och fortsätter:
– Det blir ofta bekymmer när man tar blommor och växter utifrån och planterar dem i en ny miljö.
Han tror inte att fisket påverkas nämnvärt av skunkkallan i dagsläget.
– Det blir nog först på väldigt lång sikt, men om en växt tar över, så blir det en obalans i hela miljön och ekosystemet. Ska den bekämpas ska det ska ju göras så tidigt som möjligt så att de inte hinner föröka sig i någon större omfattning, säger Roland Gottfridsson som ska ta upp frågan vid vattenrådets möte i maj.
Kommunens miljöstrateg Margareta Lindgren blev nyligen kontaktad av Hallands botaniska förening, som också har observerat skunkkallan vid Ängsbo.
– Föreningen brukar ta kontakt med berörda markägare, och är det inte alltför stora bestånd, så brukar de också hjälpa till att bekämpa växterna, säger hon.
Från kommunens sida finns inga pengar till att bekämpa invasiva arter i dagsläget.
– Jag önskar att jag hade haft en grupp som jag kunde skicka ut på bekämpningsuppdrag, men det finns ingen sådan. Den nya EU-förordningen har inte heller trätt i kraft ännu, så från kommunens sida kan vi inte göra mer just nu, säger Margareta Lindgren.

×