Christina Karlsson fortsätter att kämpa för Skottorpsskolans utbyggnad även efter att det egna barnet slutat där. Hon är nöjd med att vid onsdagens möte för första gången ha fått någon slags positivt besked om att det blir en tillbyggnad. Foto: Hans Bengtsson
Erling Cronqvist sade att det inte är någon mening med att säga någon tid då skolbygget i Skottorp ska vara klart. Det är många som ska säga sitt innan beslutet kan fattas, och sedan kan upphandlingen bli överklagad, och andra förseningar tillkomma.
Elever hade gjort förslag på vad som behövs i den nya skolan.
Politiker från kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden svarade på föräldrars, personals och byalagets frågor om hur det blir med om- och tillbyggnaden av Skottorpsskolan, vid ett möte på onsdagskvällen.
Maria Bronelius (C), orförande i barn- och ungdomsnämnden.

Krävde besked om skolan

Skottorp Jo, det blir säkert både om- och tillbyggnad av Skottorpsskolan vad det lider. Men det går inte att säga när, för demokratin har sitt tydliga pris, och det betalas i valutan tid.

Så kan man sammanfatta det besked som oroliga föräldrar och personal samt Skottorps byalag fick från några av kommunens ansvariga politiker.
Christina Karlsson engagerade sig i skolans föräldraråd när hennes son började i förskoleklass.
– Redan då pratade man om att skolan behövde renoveras.
Nu har sonen gått vidare till högstadiet, och Christina Karlsson kan inte längre agera i föräldrarådet. Men hon anser att skolfrågan är så viktig att hon gick med byalaget för att driva den vidare. Hon var relativt nöjd efter onsdagskvällens möte.

– Jag känner faktiskt en förhoppning om att någon kommer att hända. Plötsligt fick vi ett ja på frågan. Nu håller jag tummarna för att det går hela vägen.
Hon gick själv på Skottorpsskolan och när sonen började där så såg den likadan ut som här hon själv gick där.
Hon vill dock inte att allt förändras.
– Man måste vara rädd om den fantastiska utemiljön; den gör skolan unik.

Ingen i den panel av politiker från barn- och ungdomsnämnden samt kommunstyrelsen som infunnit sig i skolans matsal, argumenterade emot kravet på en både större och fräschare skola i Skottorp.
De fick dock kritik för att inte ha kommit igång med skolbygget tidigare. Insikten om behovet har funnits i flera år – även om ingen anade att platsbristen skulle bli så stor som den är.
– Vi ska faktiskt vara glada att den förstudie som nu pågår inte gjordes för två-tre år sedan, då hade vi sannolikt byggt för litet, sade Maria Bronelius (C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.
Förstudien pågår som sagt, och just nu ritar en arkitekt på skolans framtida utformning. Det finns ingen tidsgräns, men Bronelius hoppas att den är klar så att kommunstyrelsen kan titta på den före sommaren.

Även om det finns en tydlig politisk vilja att göra något åt skolan, var panelen oerhört noga med att inte sätta några tidsramar för projektet.
Det är många som ska säga sitt innan beslut kan fattas.
– Det är demokratins pris, sade Maria Bronelius.
Ett av många frågetecken är hur kommunens planer på att bygga och driva en skola tillsammans med Båstads kommun (placerad på Allarpsområdet) utvecklas. Det finns flera stötestenar där. Vice kommunrådet Erling Cronqvist (C) deltar i förhandlingarna och säger att det viktigaste är att bestämma platsen för skolan. En plats på Laholmssidan av kommungränsen är föreslagen, men han vet att Båstads kommun tycker att det är för långt norrut.

Båstad vill också ha huvudmannaskapet för skolan, och det försvårar för Laholm eftersom man då inte har någon garanti för att få plats med barn där. Huvudmannakommunen har förtur. Det ska hållas ett möte den 11 maj; därefter kan det eventuellt finnas tydligare besked.
Oroliga föräldrar fick under kvällen också besked om att alla avdelningarna på förskolan Lilla My, som drivs i paviljonger i Skottorp, ska flyttas till den nya förskolan i Allarp.
– Inskolningen startar i augusti, sade Maria Bronelius.
Maria Petersson är både lärare på skolan och kassör i byalaget. Även hon uppskattade beskeden, men hade önskat sig en bättre tidsbestämning.
– Vi kommer att fortsätta kämpa tills det är klart, sade hon.

×