Bo Brink, Lars-Göran Persson från Sparbanken och Benny Carlsson från sponsorkommittén önskade bättre vårväder och fler bidragsgivare till bryggan.

Tillstånd och bidrag till bygget av brygga

Skummeslöv Länsstyrelsen har gett klartecken. Samtidigt gick Laholms Sparbank in med 200 000. Det var värt en påskfanfar för badbryggan.

En lång badbrygga har stått på önskelistan för badortsföreningen länge. Nu är ytterligare några hinder avklarade. Tidplanen för brygga till sommaren 2018 är både möjlig och trolig.
Efter några kraftiga tut i ett gammalt mässingshorn förkunnade bryggeneralen Bo Brink de glada beskeden utanför Svens Livs på påskafton. Trots att snön hängde i luften och det bara var någon plusgrad fanns intresse. Under högtidliga former lästes valda delar av länsstyrelsens beslut från den 30 mars. Nu finns ett tillstånd enligt miljöbalken att bygga en brygga enligt badortsföreningens förslag.
Efter att ha studerat bryggor på flera ställen har föreningen fastnat för en konstruktion där bryggan vilar på förhållandevis smala ben. Det ska bli både stormsäkert och minskar problemen med erosion och påverkan av havsbottnen.
– Vi tänker oss en variant där man trycker ned järnvägsräls minst sex meter. Utanpå stålbalkarna träs ett rostfritt rör där hålrummet fylls med betong, förklarar Bo Brink, och jämför med bland annat bryggan i Falkenberg.
Bredden blir fyra meter. Längden avgörs av hur mycket pengar det går att få ihop, men det måste åtminstone bli 170 meter för att ge acceptabelt baddjup. Länsstyrelsen har gett klartecken för 260 meter. Än så länge har föreningen samlat 260 privatpersoner och 23 företag som gett bidrag.

×