LBVA-cheferna Henrik Kellgren och Mattias Leijon och ordföranden Ola Nilsson (MP) såg ingen annan utväg än att införa bevattningsförbud för att vattnet ska räcka fram till hösten då man hoppas att de låga grundvattennivåerna ska stiga igen.Foto: Rickard Gustafsson
LBVA:s dricksvattensvarige Henrik Kellgren berättar att det just nu är lågt vatteninflöde i Byaledets vattenverk vid Galgberget i Halmstad. Dessvärre ser grundvattenmagasinen inte heller alls bra ut i Laholms kommun.

Nu införs bevattningsförbud

Halmstad/Laholm I går beslutade nämnden för Laholmsbuktens VA att med omedelbar verkan införa bevattningsförbud.
Orsaken är oroväckande låga nivåer i grundvattenmagasinen och förbudet mot bevattning, som gäller tills vidare, införs för att Laholms och Halmstads kommun inte ska hamna i ett krisläge.
– Vi ser allvarligt på situationen, säger Mattias Leijon, chef för LBVA.

I går förmiddag vid 11-tiden tillkännagav Laholmsbuktens VA att ett bevattningsförbud trätt i kraft på obestämd tid. Inför hela Sydhallands samlade medier berättade de om beslutet och den allvarsamma situation som Laholms och Halmstads kommun hamnat i.

– Bakgrunden är tydlig. Vi har en situation med väldigt låga grundvattennivåer och det beror på att det de senaste två åren inte regnat och snöat så mycket som vi önskat, säger LBVA-chefen Mattias Leijon.
LBVA-ordföranden Ola Nilsson (MP) berättar att tjänstemän och politiker fört ett resonemang om bevattningsförbud sedan sent i höstas. Diskussionen fortsatte under vintern och det ledde fram till ett enigt politiskt beslut i nämnden.

Redan ifjol sommar infördes ett bevattningsförbud som sträckte sig från den 27 juli till den 1 september. Den här gången vill man inte vänta in sommaren.
– Vi behöver vara ute i god tid. De grundvattennivåer vi har nu är generellt sett lägre nu än i somras då förbrukningen översteg inflödet. Det är värre nu och sammantaget är det historiskt sett väldigt låga nivåer, säger Mattias Leijon som inte räknar med påfyllnad av grundvattenmagasinen förrän tidigast i höst.
Beslutet gäller för samtliga 33 500 kunder som är anslutna till LBVA:s nät. Fastighetsägare med egna brunnar berörs inte.
LBVA har dock en dialog med länsstyrelsen och det kan med andra ord komma fler inskränkningar när det gäller bevattningsförbudet.

Förbudet innebär att det inte är tillåtet: att vattna gräsmattor, odlingar, fylla upp pooler, tvätta bilen hemma, tvätta tak, stenbeläggningar och altaner.
– Egentligen all bevattning som har med slang och spridare att göra, säger Mattias Leijon.
LBVA-företrädarna berättar att de som bryter mot förbudet i första hand kommer att upplysas om bevattningsförbudet.
Mattias Leijon berättar att LBVA inte har möjlighet att ta ut några sanktionsavgifter mot de kunder som vid upprepade tillfällen bryter mot bevattningsförbudet.
– Men ytterst kan vi välja att stänga av vattnet helt för de som fortsätter att missbruka dricksvattnet.

Mattias Leijon och Ola Nilsson förklarade varför grundvattennivåerna är låga men sticker också ut hakan och ger en personlig analys till de grundläggande problemorsakerna.
– Jag vill påstå att det är på grund av klimatförändringarna, säger Leijon.
– Det är något som hänt med klimatet och det oroar mig och nämnden, säger Ola Nilsson.

×