Forskning om en framtida köttskatt

Samtidigt som kunskapen om köttets klimatpåverkan ökar så trappas även köttkonsumtionen upp. Därför undersöker nu Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) hur en klimatskatt ska kunna minska matens klimatpåverkan rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Elin Röös är projektledare för forskningsprojektet på SLU i Uppsala.

– Det vi har sett är att information inte fungerar så bra. Det finns en ökad medvetenhet om köttets och animalieproduktionens miljöproblem men konsumtionen ökar fortfarande, säger Elin Röös till Ekot.

– Vi behöver nåt slags mer kraftfullt styrmedel och då tittar vi i det här projektet på om en klimatskatt på livsmedel skulle kunna vara ett alternativ.

Vad Elin Röös och hennes kollegor undersöker är bland annat om en klimatskatt skulle vara högre för varor med stor klimatpåverkan, till exempel lamm- och nötkött, och lägre för till exempel kyckling.

Men om en köttskatt blir verklighet återstår att se. Sedan tidigare har regeringen uttryckt skepsis mot ett så hårt initiativ och i den nationella SOM-undersökningen 2015 svarade 46 procent av svenskarna att de tyckte att en klimatskatt på kött var en dålig idé medan 24 procent var positiva till skatten.

×