Amnesty vill avkriminalisera sexköp

LAHOLM Nu vill Amnesty International att sexköp och hallickverksamhet ska vara lagligt. Ett beslut som den svenska sektionen är starkt emot.

Amnesty International tog i förra veckan ett kongressbeslut om att arbeta för en avkriminalisering av prostitution. Det innebär att organisationen för mänsklig rättigheter verkar för att sexköp och all hallick- och bordellverksamhet ska vara laglig. Genom beslutet vill Amnesty skydda kvinnor som blir illa utsatta, eftersom en kriminalisering gör att prostituerade inte kan anmäla övergrepp.
Den svenska sektionen röstade mot förslaget. De menar att förslagets förankring i mänskliga rättigheter är otillräcklig och att det inte är en rättighet att köpa sexuella tjänster.
Bo Lindblom är grundare av Amnestygrupp 168 i Laholm och distriktsombud för Amnesty Halland. Han var även ordförande i den svenska sektionen av Amnesty under en period på 1970-talet och var med i diskussionerna som ägde rum redan förra året om att säga nej till förslaget.
– Det är besvärligt. En övervägande majoritet i den svenska sektionen anser att den svenska lagstiftningen är den bästa lösningen, där det inte är straffbart att sälja sex men där organiserad sexhandel och att köpa sex är straffbart, säger han.
Amnesty har haft många aktiviteter mot våld mot kvinnor och har många medlemmar som är aktiva inom kvinnorättsrörelser. På bara två dagar har de nu förlorat flera hundra aktiva medlemmar.
– Den nordiska modellen passar inte i alla länder, och detta försök att ta itu med problemet kan vara rätt åtgärd i vissa länder. Men beslutet är väldigt kontroversiellt, särskilt i Sverige, berättar Bo Lindblom.
Att det skulle bli motgång och avhopp var föga förvånande, men han menar att även om han blir besviken så får en i demokratisk anda acceptera majoritetens beslut och leva efter det på bästa sätt.
– Nu får vi se hur det hanteras i praktiken, det är för tidigt att säga vad det leder till. Men vi kommer inte delta i aktioner och kampanjer för beslutet, säger han.
Bo Lindblom berättar att generalsekreteraren för Amnesty välkomnar beslutet och menar att det ger en ökad möjlighet att arbeta med den mest utsatta samhällsgruppen som är prostituerade kvinnor. Beslutet är inte avsett att öka möjligheterna till trafficking utan tvärtom, att komma åt det.
– Jag begriper bara inte hur det ska gå till, säger Bo Lindblom.

×