Vindkraftverk producerar el.
Vindkraftverk producerar el. Foto: Johan Nilsson / TT

Laholm rikstrea i vindkraft

Laholm Laholm har rankats på en tredje plats i listan över kommuner i landet med mest vindkraftverk. Men beskedet väcker starka reaktioner från motståndarna.

Vid årsskiftet fanns det 2 961 vindkraftverk i 175 kommuner i Sverige.
När Svensk Vindenergi nyligen listade de kommuner med mest vindkraft utefter installerad effekt, hamnade Laholm på tredje plats. Topplaceringen har Ockelbo, tätt följt av Gotland.
Laholm har ökat med fem vindkraftverk sedan 2013 och hade vid årsskiftet 106 vindkraft i bruk med 160 365 kW i installerad effekt.

Grannarna i Båstad hamnar på plats 137 med 4 vindkraftverk, Halmstad på plats 66 med 21 verk och Markaryd på plats 175 med 1 verk. Örkelljunga som inte har någon vindkraft som är anslutna till elcertifikat eller ursprungsgarantier, hamnar på plats 208.
Charlotte Unger, vd på Svensk Vindenergi, anser att Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för att producera förnybar el. Under första halvåret levererade vindkraftverken en motsvarighet på tolv procent av elanvändningen i Sverige.
2014 ökade antalet vindkraftverk i Sverige med 321 nya verk.
Kommunrådet Elisabet Babic är nöjd med placeringen och ser positivt på vindkraftverk eftersom det är ren el.

– Kommunen har gjort en medveten satsning, vi var tidigt ute och pekade ut platser där vi tydligt ville ha vindkraft, säger hon.
Men hon känner också att kommunen nu fyllt kvoten och tar inga nya beslut om byggen av nya vindkraftverk.
Någon som däremot är rosenrasande över etableringen av vindkraftverk är Lars Jeppson, medlem i föreningen Bevarande av landskapsmiljön i Laholms kommun.
– Det är rent ut sagt tragiskt för de som är grannar till vindkraftverken, säger han.

Han menar att vindkraftverken gör att värdet på fastigheten bredvid sjunker och blir omöjlig att sälja. Han berättar att de är skadliga för närmiljön, förstör landskapsbilden och att det dessutom är massa fåglar som stryker med när de flyger in i dem.
Och inte en krona i ersättning har de drabbade fått, menar Lars Jeppson och kallar bygget av vindkraftverk i Laholms kommun för politisk flathet för att vinna röster.
– Politiken styrs av påtryckningar från de som kan tjäna pengar på det. Men det blir en dålig affär för svenska folket, säger han.

Som han ser det så är problemen med vindkraftverken att det är mycket energi som slösas bort, eftersom det inte går att lagra starkström. De som inte används blir utslitna och mycket energi slösas när det slutar att blåsa. 78 procent av energianvändningen täcks av andra källor.
Han tycker istället att kommunen ska satsa på energieffektivisering och energisnåla byggen, bättre isolering, solenergi och berg- och jordvärme.

– Det stör ingen om du har solceller på taket, dagens solpaneler har en hygglig verkningsgrad även när molnbasen är tjock och dessutom är de tunna, berättar han.
Solenergi är något som även Elisabet Babic är inne på, och ser många möjligheter till det i kommunen.
– Jag tycker att det känns mycket mer intressant, säger hon och refererar till södra Danmark där stora åkrar har blivit till solfält.

sportpod-hoger-banner-ny

×